Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Icoon Mozes in de woestijn

Icoon Mozes in de woestijnWat zien we op deze icoon?

God verschijnt aan Mozes in een brandende braamstruik en draagt hem op zijn volk uit de slavernij van Egypte te bevrijden (Exodus 3,10). Hij belooft Mozes bij te staan en dat zijn Aanschijn met hem meetrekt (Exodus 14-17). God laat het manna regenen uit de hemel en water uit de rots stromen. Mozes bestijgt de berg die wordt overdekt door een wolk. Na veertig dagen keert hij terug met twee stenen platen, beschreven door de vinger Gods (20,1-17).

Aäron, de tabernakel en vrouwen

God vraagt Aäron het volk verslag uit te brengen van alle woorden die Hij tot Mozes heeft gesproken (4,30). God heiligt de tabernakel, de tent van samenkomst; en Hij heiligt Aäron en zijn zonen om zijn priesters te zijn (29,44). Aäron laat iedere morgen en tegen de avond wierook branden op het altaar. Dit is tegen het voorhangsel geplaatst, waarachter de ark en de verbondsakte zich bevindt (30,6-8). De Israëlieten trekken telkens pas verder als de wolk van de HEER zich verheft, 's nachts zichtbaar als een vuurgloed (40,34-38).

'Alles wat de HEER zegt, zullen wij doen en ter harte nemen,' belooft het volk (24,7). De heerlijkheid van de HEER lijkt voor de Israëlieten op een verterend vuur boven op de berg (40,17). Vrouwen brengen geschenken voor de tabernakeltent: goud, zilver en brons; linnen; geurige kruiden; edelstenen. Zo woont God onder de Israëlieten (29, 45). God zegent hen: 'Moge de HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken' (Numeri 6,26).

Gebed

Alomtegenwoordige Heer, U wilt midden onder ons wonen en ons vervullen met uw liefde. In Jezus toont U ons uw ware gelaat. De oude mens in ons, die opziet naar U, kan niet in leven blijven (Exodus 33,20), maar als nieuwe mens verrijzen we tot eeuwig leven. Alleluja.

Angelique Hüsstege

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-3

Meer van Angelique Hüsstege

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter