KCV

 

Over de dvd 'Wees niet bang voor de Heilige Geest'
Waarop pater Raniero Cantalamessa geïnterviewd wordt

Introductiepagina over
Gedoopt worden met de Heilige Geest

Printversie
Van deze inhoudsopgave
 

Nederlandse vertaling inhoudsopgave 'Sober Intoxication of the Spirit'

Nederlandse vertaling van het inhoudsoverzicht van twee boekjes van de predikant van het Vaticaan pater Raniero Cantalamessa: Sober Intoxication of the Spirit (deel 1 ‘Filled With the Fullness of God’ ; deel 2 ‘Born again of Water and the Spirit’). Deze boekjes zijn anno 2017 nog niet in het Nederlands verkrijgbaar. Besteladressen: zie onder.

Boek: Sober Intoxication of the Spirit (deel 1)

Voorwoord

Hoofdstuk 1

Laat ons met vreugde nuchter dronken zijn van de Geest

Nuchter dronken zijn bij de kerkvaders

De gouden eeuw van de kerk

Geestelijk dronkenschap in het NT

Hoe geestelijk worden

Een visie voor de vernieuwing

 Hoofdstuk 2

Nederigheid

De nederigheid van Jezus

Nederigheid en nuchter zijn

Nederigheid van God

Het oefening van nederigheid

Nederigheid in het huwelijk

Nederigheid in de Vernieuwing

De vrucht van nederigheid

 Hoofdstuk 3

Uitstorting van de Geest of doop in de Geest

Vernieuwing in de geest

De doop een niet vrijgekomen sacrament

Gods rol en onze rol in de doop

Betekenis van de uitstorting van de Geest

Jezus ‘Degene die doopt in de Geest

Broederliefde, gebed en handoplegging

 Hoofdstuk 4

Charisma’s

Charisma’s en sacramenten

Charisma’s en bediening

Het uitoefenen van de charisma’s

 Hoofdstuk 5

Gezalfd

‘U bent een heilig volk voor de Heer’

Christus de Gezalfde

Christenen, degene die gezalfd zijn

Koningen, profeten en priesters

Het gemeenschappelijk priesterschap van de christenen

‘Wees niet aangepast aan deze wereld’

Toewijding en zuiverheid

 Hoofdstuk 6

De genezende kracht van de Geest

Een kracht die iedereen geneest

Geestelijk therapie

Mentale ziekte

Zieken van het hart

De Heilige Geest geneest huwelijken

De Heilige Geest geneest ‘broeder’ lichaam

 Hoofdstuk 7

Pinksteren: de weg naar bekering en eenheid

Wat voor soort eenheid?

Allen werden vervuld van de Heilige Geest

Vertellen over Gods wondere daden

Charisma’s

God heeft Jezus Heer gemaakt

 Hoofdstuk 8

Heb berouw en u zal de gaven van de Heilige Geest ontvangen

Heb berouw!

 Hoofdstuk 9

We zijn gemaakt om te drinken van de ene Geest

Dronkenschap en nuchterheid

De binnendringende regen van de Geest

De doop in de Geest

 

Boek: Sober intoxication of the Spirit (deel 2)

 Hoofdstuk 1

Bekering

Bekering in het evangelie

Bekering in bij de apostolische vaders

Tweede bekering

 Hoofdstuk 2

Dan zult u weten dat Ik ben

Hij gaf de Geest

In Christus zijn

Een woord voor de KCV

Niet met het vlees stoppen

De doop in de Geest

 Hoofdstuk 3

Van de oude naar de nieuwe mens

Van de oude naar de nieuwe mens: een voltooit werk

De letter en de genade

Het nieuwe gebod

Van de oude naar de nieuwe mens: een voltooit werk

Neemt mijn juk op

 Hoofdstuk 4

Eeuwigheid, eeuwigheid

Komt allen tot mij, die uitgeput zijn en onder lasten gebukt

Levend water en levend brood

Zalig de ogen die zie wat jullie gezien hebben

Verlangen naar de eeuwigheid

Komst van de heilige Geest

 Hoofdstuk 5

De getuigen van Jezus en de geest van profetie

Wat is profetie?

Tongen als van vuur

Een nieuw type van profetie

De charismatische vernieuwing, een profetische beweging

Voorwaarden voor profetie: nederigheid en liefde

We zijn allen profeten!

 Hoofdstuk 6

Geboren uit water en Geest

Van boven herboren en de doop in de Geest

Allen werden vervuld met de Heilige Geest

Charisma’s en heiligheid

De ontdekking van het heerschap van Christus

Doop in de Geest leidt naar de Kerk

  

Mogelijke besteladressen Sober Intoxication of the Spirit: www.bol.com (dan heb je geen creditcard nodig) of www.goodnewsbooks.co.uk

Een artikel van pastoor Juan van Eijk - die ook bovenstaande vertaling maakte - op basis van deze boeken:

Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-5

 

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter