Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

SEKSUEEL MISBRUIK VOORKOMEN

Met een schok hebben wij kennisgenomen van het feit dat ook Jean Vanier seksueel misbruik heeft gepleegd met zeker zes vrouwen. De Arkgemeenschap in Nederland heeft een brief gestuurd aan alle leden van het Overleg Nieuwe Bewegingen met uitleg over het onderzoek dat het misbruik aan het licht bracht. Schokkend, omdat Jean Vanier als een soort heilige werd gezien. Dat was hij dus niet. Zijn prachtige woorden, waarvan we er heel wat hebben gepubliceerd, waren niet in overeenstemming met al zijn daden.

Valse mystiek

Jean Vanier werd geïnspireerd tot zijn grensoverschrijdend gedrag door het foute voorbeeld van zijn geestelijk leidsman, die op zijn beurt de broer was van* de stichter van de congregatie van de Broeders van Sint-Jan. Deze broer meende een mystieke ervaring te hebben gehad met de maagd Maria, vertelde daarover aan vrouwen die hij geestelijk begeleidde en verleidde hen tot seksuele handelingen. Wees dus gewaarschuwd als iemand onder het mom van bijzondere geestelijke ervaringen dit soort merkwaardig gedrag begint te vertonen en maak er melding van.

Broeders van Sint-Jan

De broeders van Sint-Jan hebben vorig jaar, toen alle misbruik van hun stichter aan het licht kwam**, besloten zich helemaal te distantiëren van hem. Dat is ook voor ons belangrijke informatie, want een aantal broeders van Sint-Jan werkt al jaren mee aan bijeenkomsten die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) vallen. Over hun medewerking aan onze activiteiten hebben we overigens nog nooit klachten gehad.

Alert en niet naïef zijn

Seksueel misbruik ontstaat in allerlei situaties, maar vooral als de ene persoon macht of psychisch overwicht heeft over de ander. In bijeenkomsten die onder verantwoordelijkheid van de Stichting KCV vallen, zijn die machtsverhoudingen hooguit soms even aanwezig. Maar er blijft alle reden om alert te zijn en niet naïef. De intimiteit en betrouwbaarheid in de opgebouwde relaties, bijvoorbeeld binnen de tienerkampen van de KCV, zouden mogelijk kunnen leiden tot een overschrijding van grenzen. Dat moet voorkomen worden en alle medewerkers en deelnemers moeten weten dat er bij de KCV ruimte en beleid is om hier open over te spreken.

Wat is seksueel misbruik?

In het protocol dat hiervoor door de Pastorale Kerngroep en het bestuur van de Stichting KCV is vastgesteld en dat op www.kcv-net.nl gepubliceerd zal worden, noemen we de zaken bij de naam: “Niet toegestaan zijn alle gedragingen die de persoon als overschrijdend ervaart, alle seksueel getinte opmerkingen en seksuele handelingen waarbij de persoon actief of passief betrokken wordt, zoals geslachtsgemeenschap hebben, oraal of genitaal contact afdwingen, bewust manueel prikkelen en strelen van erogene zones, genitaliën, tepels, borsten en billen, zoenen.” De KCV staat voor een open en veilig leefklimaat als preventie tegen grensoverschrijdend gedrag. Wat seksueel misbruik is, wordt in het protocol als volgt omschreven: “Al dat fysieke of verbale gedrag van de medewerker, vrijwilliger of deelnemer bij een activiteit onder verantwoordelijkheid van de Stichting KCV dat - al dan niet vanuit de eigen behoefte of op initiatief van de ander - een erotiserende of seksuele betekenis heeft of kan hebben.”

Laten we samen pal staan voor een open en veilig leefklimaat.

Gerlo Sogtoen,

voorzitter Pastorale Kerngroep KCV

Waar melden?

De Pastorale Kerngroep heeft vertrouwenspersonen beschikbaar. Vragen en signalen kan ieder te allen tijde bespreekbaar met de verantwoordelijken van de betreffende activiteit en/of met iemand van de Pastorale Kerngroep of het stichtingsbestuur via het dienstencentrum in Helmond tel. 0492-554644, info@kcv-net.nl.

Voor heel katholiek Nederland is bovendien door de bisschoppenconferentie een gedragscode opgesteld en een meldpunt gecreëerd: tel. 06 24 955 899; e-mail: contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl; www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl. Ze luisteren daar naar uw verhaal (mag ook anoniem), geven informatie over vervolgstappen en kunnen u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Tot zover het artikel in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2020-2

 

Nagekomen informatie

*In de gedrukte versie van Nieuwe Aarde stond per abuis dat de stichter zelf een zogenaamd visioen van Maria had. Het was echter zijn broer Thomas Marie Philippe, die de geestelijk leidsman van Jean Vanier was.
**De generaal overste van de broeders van Sint-Jan heeft zelf in 2013 getuigenissen van misbruik door stichter Marie-Dominique Philippe naar buiten gebracht. In 2019 kwamen veel meer getuigenissen van misbruik door de stichter zelf in de openbaarheid en ook de link met zijn broer en diens misbruik. De broers wisten van elkaar en waren beiden dominicaan. Wat de dominicanen erover hebben gepubliceerd leest u hier.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter