Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

artikelen van
Jan van Beeck

opbouw van een groepsgebed
Jan van Beeck
 

Opgaand en neergaand bidden

Jan van Beeck 

In bijeenkomsten van de charismatische vernieuwing zal gezamenlijk gebed zelden ontbreken. Maar je maakt twee manieren van samen bidden mee. 

De eerste soort is opgaand en daarna neergaand bidden; de tweede een voortdurend op-en-neer bidden. Bij opgaand en daarna neergaand bidden gaat de biddende gemeenschap eerst naar een steeds 'hogere' vorm, en nadat een hoogtepunt bereikt is, komt de groep terug naar 'beneden'. Bij voortdurend op-en-neer bidden komen 'hogere' en 'lagere' vormen door elkaar voor. 

Beklimmen van een berg

Ik spreek van 'lager' en 'hoger'. Het lijkt namelijk op het beklimmen van een berg. Als je begint, ben je nog een beetje in de gewone wereld. Maar naarmate je hoger komt, verdwijnt de gewone wereld uit het zicht, zodat je een nieuwe ervaring bij God kunt opdoen. Uiteraard kom je daarna weer in de gewone wereld terug, mét die nieuwe ervaring. Vergelijk het met de drie leerlingen die met Jezus een hoge berg opgaan, om daar een bijzondere beleving te hebben. Daarmee toegerust gaan zij de berg weer af, het gewone leven in (Matteüs 17,1-9).

 

berg tekening groepsgebedBij een groepsgebed in de vorm van op-en-neer bidden gaat de groep steeds even naar boven en dan weer naar beneden. De groep komt daardoor niet erg hoog. Bij een groepsgebed in de vorm van eerst opgaand en daarna neergaand bidden gaat het anders. De groep doet eerst de stappen die nodig zijn om hogerop te kunnen gaan. Daarna gaat zij stap voor stap hogerop. 

Waartoe?

Ik wil niet beweren dat de ene vorm van samen bidden goed is en de andere vorm fout. Het hangt ervan af waartoe het samen bidden dient. Als je samen tot aanbidding wilt komen en tot luisteren naar God, bouw dan het samen bidden zorgvuldig op. 

Bij een kleinere groep die al jaren bestaat, gebeurt dat opbouwen wellicht vanzelf. Bij een grotere groep is leiding onontbeerlijk. En ook bij een nieuwe groep of als er nieuwe deelnemers in een bestaande groep komen. 

Misschien ken je het terug: je hebt een aanbiddingslied gezongen en je wilt graag nog meer in die aanbidding doorgaan. Dan stelt iemand een lied voor om God vergeving te vragen voor zonden. Op zich is het goed dat te doen. We leven immers van Gods geweldige barmhartigheid, en dan is het goed onze zonden te belijden. Maar dat kun je beter doen aan het begin van het groepsgebed, als je nog 'aan de voet van de berg' staat. Als je het na een aanbiddingslied gaat doen, moet je daarna weer van voren af aan beginnen. 

Opbouw

In het artikel 'Opbouw van een groepsgebed', op pag. 32, probeer ik een opbouw te geven, die kan leiden tot stilte en luisteren naar God. 

lofprijzing groepsgebedSamen je hart richten op de Heer 

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2013-1

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter