Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

GAVENLIJST PAUS JOHANNES PAULUS II

Niet steeds door de verantwoordelijken opgemerkt

In de Bijbel staan enkele opsommingen van charisma's. Nergens suggereren Bijbelschrijvers dat ze alle charisma's noemen. Paus Johannes Paulus II heeft ook een gavenlijst gemaakt. Hij zei:

"Geen enkele christelijke gemeenschap, van welke omvang dan ook, kan vandaag leven of overleven zonder de actieve solidariteit van al haar leden. Leer hen zelf en vraag ook uw priesters hen te leren elkaars verscheidenheid te aanvaarden en elkaar aan te vullen.

Talrijke gaven

Ik wist het al, maar het heeft me getroffen er tijdens mijn apostolische reizen de bevestiging van te zien, namelijk dat er in iedere gemeenschap uiterst talrijke en verschillende gaven leven die, niet steeds door de verantwoordelijken opgemerkt, aangemoedigd en werkzaam gemaakt worden.

Sommigen kunnen ideeën aanbrengen,

anderen kunnen ze uitdiepen, eerst alleen en daarna met anderen.

Sommigen zijn geboren organisatoren,

anderen nauwgezette en uitstekende uitvoerders.

Sommigen zijn bijzonder begaafd om een budget te becijferen en te beheren,

anderen kunnen de noodzaak van collecten voor wederzijdse hulp duidelijk doen inzien.

Sommigen hebben een christelijke levenservaring en een opmerkelijke wijsheid om mee te werken aan de voorbereiding op de sacramenten,

anderen kunnen beter bijdragen tot de bezieling van de liturgie.

Sommigen verrichten wonderen of zouden dit kunnen doen inzake de godsdienstopvoeding van kinderen,

anderen hebben de gave om de volwassenen spiritueel te ontmoeten en te vormen.

Sommigen hebben de genade gekregen gebedsgroepen goed te leiden,

anderen kunnen prima christelijk geïnspireerde vrijetijdsactiviteiten opzetten.

Sommigen kunnen beter de maatschappelijke problemen doordenken en helpen oplossen, door er de gist van het evangelie in te brengen,

terwijl anderen geschikter zijn als efficiënte verspreiders of redacteuren van de christelijke pers.

Geloof, Kerk en gebed

Men dient er vooral zorg voor te dragen dat deze verschillende vormen van dienstbaarheid uitgeoefend worden in een geest van geloof, van zin voor de Kerk en verbonden door het gebed. Zo zal men niet vervallen in een activisme dat in geen enkel opzicht een remedie kan zijn tegen de ons omringende secularisatie.

Paulus

De apostel Paulus zou - met de apostolische vurigheid en het genie die hem eigen waren - u graag hebben aangespoord om al deze gaven, die in het leven van uw christenen reeds aanwezig zijn of nog sluimeren, te gaan ontdekken en werkzaam te maken."

Paus Johannes Paulus II, 1982

Uit een toespraak van paus Johannes Paulus II, ter gelegenheid van het ad-limina-bezoek van de Belgische bisschoppen in 1982. Deze tekst is gepubliceerd in 1-2-1, het officiële tijdschrift van het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie in Nederland, 25 maart 1983.

De kopjes zijn toegevoegd door de redactie van Bouwen aan de Nieuwe Aarde.

De paus spreekt hier over 'gaven'. Uit zijn verwijzing naar Paulus concludeer ik, dat hij ze op één lijn stelt met charisma's.

Kees Slijkerman

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter