Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Meer van Tiny Pouwels
En haar publicaties

Neem ook een abonnement
Op Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

IN DE STILTE GENEZING VINDEN

Voor u gelezen door Tiny Pouwels

Bij uitgeverij Carmelitana is een nieuw boek verschenen over het contemplatieve gebed, De kracht van de contemplatie. De ondertitel luidt In de stilte genezing vinden.

Karin SeethalerKarin Seethaler: "Jezus vraagt waakzaam te zijn en verbindt de waakzaamheid met het gebed."

Karin Seethaler beschrijft in dit boek in een eenvoudige taal de methode van Franz Jalics s.j. Zijn methode is een hulpmiddel om een innerlijke weg van contemplatief gebed te gaan, een methode waarmee Karin Seethaler jarenlang ervaring heeft opgedaan. Pater Franz Jalics was zelf haar begeleider op deze weg.

Op de contemplatieve weg gaat het vooral om meer stil en luisterend te leren leven, met aandacht voor God, die aanwezig is in het diepste van onze ziel en in alles wat zich in onze omgeving aandient. Opvallend in de methode van pater Jalics is het advies om je handen waar te nemen tijdens het stille gebed, als een soort anker, een hulpmiddel om aandachtig te kunnen blijven in je gebed.

Schat

Mensen zoeken tegenwoordig vaak hun heil in Oosterse religies, terwijl de schatten van de contemplatieve christelijke traditie onbekend blijven. In dit boek wil de schrijfster deze schat met de erbij behorende genezende kracht aan het licht brengen.

De oorsprong van dit gebed, dat men tegenwoordig ook wel christelijke meditatie noemt, is te vinden bij monniken in de derde en de vierde eeuw, onder de naam het gebed van het hart ofwel het gebed van rust.

In het diepste van onze ziel

Karin Seethaler schrijft over de innerlijke zoektocht: "De buitenwereld kan ons helpen vreugde en vrede te ervaren. Toch zijn vrede en vreugde niet in uiterlijke omstandigheden te vinden en evenmin in een andere mens. 'De vreugde zit niet in dingen, maar in het diepste van onze ziel', zegt Teresia van Lisieux. De belofte dat alles wat wij ten diepste zoeken, al in ons is, moedigt ons altijd weer aan stil te staan en ons in te laten met deze innerlijke zoektocht." (blz. 64)

Met al je zintuigen

Op blz. 53 schrijft ze: "Jezus vraagt waakzaam te zijn (Marcus 13,35) en verbindt de waakzaamheid met het gebed (Matteüs 26,41). In deze waakzaamheid, die haar uitdrukking vindt in een aandachtige en opmerkzame houding, is de mens met al zijn zintuigen tot God toegewend. Daarin bestaat het wezenlijke van dit gebed."

Genezing vinden

De ondertitel In de stilte genezing vinden wordt mooi belicht door praktische voorbeelden van innerlijke heelwording in het stille gebed. Met thema's als:

- opmerkzaam zijn voor wat er is;

- wie moet ik vergeven?;

- bereid zijn tot verzoening;

- wat betekent concreet 'mijn kruis dragen' in de meditatie?;

- mogelijke misverstanden op deze weg van gebed.

Deze onderwerpen worden zorgvuldig en wijs beschreven.

Methode kiezen

Aan ieder die verlangt naar meer verstilling in gebed, kan ik dit boek aanraden. Ik vind het een heel goed boek, hoewel de methode van het waarnemen van je handen niet mijn methode is om in gebed op God gericht te blijven. Ieder kiest zo de methode die bij haar of hem past.

Mijn gebedsmethode heb ik geleerd van de Karmelspiritualiteit. Hierbij sluit je zacht je ogen en richt je je met een innerlijke blik naar binnen, met liefdevolle aandacht voor God, die in je diepste kern aanwezig is*. In stilte mag je je bewust laten beminnen door Hem en Hem terug beminnen, in een liefdesontmoeting die heilzaam is.

Om in dit stille gebed op God gericht te blijven, helpt het mij om met de naam 'Jezus' of een ander gebedswoord te bidden, bijvoorbeeld 'Abba'. Dit kan op het ritme van je ademhaling, zo kort of zo lang als je dit nodig lijkt.

De kracht van de contemplatieTitel: De kracht van de contemplatie

Ondertitel: In de stilte genezing vinden.

Auteur: Karin Seethaler 

Uitgeverij: Carmelitana en Berne Media. ISBN: 9789089721389

Prijs: €17,90

 *Johannes 14,23: Jezus zei: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.' 

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter