Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Meer over dit werk met iconen

 

MIJN ROEPING: ZELF EEN ICOON ZIJN VAN GOD

Interview met Angelique Hüsstege

Aan het overleg tussen de nieuwe bewegingen, dat tweemaal per jaar plaatsvindt, neemt sinds kort ook Angelique Hüsstege deel namens de 'Beweging van het Heilig Aanschijn'. Hoe heeft zij haar roeping gevonden en wat is haar verhouding  tot de charismatische vernieuwing?

Angelique-Hüsstege

Hoe ben jij tot geloof in Jezus Christus gekomen en wat betekent Hij nu voor jou?

Ter wereld gekomen recht tegenover een Franciscanessenklooster, ben ik opgegroeid in het mooiste dorpje van Brabant, Bakel. Het geloof is me vanaf het begin door mijn ouders bijgebracht en ik vond het prachtig om mee te gaan naar onze Willibrorduskerk. Ik kon geen genoeg krijgen van het mooie kruisbeeld, de schitterende glas-in-loodramen en het beeld van Sint-Willibrord met het kerkje van Bakel in zijn hand. Alles deed m'n hart branden. Ik hield 'gewoon' zielsveel van Jezus en wilde het liefst zuster in een klooster worden.

Mijn zoektocht begon

In mijn tienertijd en tijdens mijn studie raakte het geloof steeds verder op de achtergrond, tot de dag dat bisschop Ter Schure naar ons dorpje kwam. 'Maak je klaar voor de persoonlijke ontmoeting met Jezus!', sprak hij voor de communie. Toen ging de hemel voor mij open. Een zoektocht begon naar Wie Jezus is, naar mijn roeping. Met vallen en weer opstaan.

Steeds opnieuw mocht ik ervaren dat Jezus mijn Goede Herder is. Telkens kwam Hij mij zoeken als ik was afgedwaald, compleet was vastgelopen. Hij is de vervulling van mijn diepste verlangen om God te zien zoals Hij is. Elke dag weer kan ik rekenen op zijn Heilige Geest om Hem te kunnen volgen. Over zijn oneindige barmhartigheid in mijn leven kan ik wel een boek vol schrijven.

Welke rol heeft de charismatische vernieuwing in jouw leven gespeeld?

Mijn eerste kennismaking met de Charismatische Vernieuwing liep via een gebedsgroep van Gemeenschap Emmanuel in Tilburg. Van daaruit ging ik naar een jongerenweekend in Helvoirt. Ik vergeet nooit hoe er toen voor het eerst over mij gebeden werd en iedereen zijn hand op mij legde. Alle angsten en zorgen vielen van mij af en voortaan nam ik overal mijn bijbeltje mee naar toe. Zelfs wachtend op de trein sloeg ik dat  biddend open om met Gods Woord verder te gaan.

Nooit te laat

Juist de priesters die verbonden zijn aan de charismatische vernieuwing hebben me geholpen steeds opnieuw de juiste weg te vinden. Vooral aan pastoor Boers van Gemeenschap Emmanuel heb ik heel veel te danken. Hij leerde mij dat het nooit te laat is en dat je altijd naar God kunt terugkeren, wat er ook is gebeurd.

Bij zuster Martinette van Laarhoven was ik iedere week welkom om samen te bidden en in de Bijbel te lezen. We hebben samen heerlijke uren voor het Tabernakel doorgebracht.

Gebedsgroep

Gebedsgroep De Ark, uit Berlicum, heeft mij ook veel meegegeven: goed onderscheiden wat van God komt, wat zijn rode draad is in mijn leven. Zo ben ik door de Charismatische Vernieuwing de weg opgegaan van bevrijding en innerlijke genezing.

Welke charisma's zie je in je eigen leven functioneren?

Bij charisma's in mijn leven denk ik in de eerste plaats aan mijn liefde voor schilderen, schrijven en zingen. Dat zijn dingen die ik kan en waarin ik iets van Gods Geest zie werken. In mijn gebedsleven is het heel belangrijk geworden om God hiermee met heel mijn hart en ziel te loven en te prijzen.

icoon heilig aanschijn De icoon van het Heilig Aanschijn

Iconenschilderen

Bij een cursus iconenschilderen ontdekte ik hoe je volgens de regels een icoon schildert en hoe je de bijbehorende spiritualiteit kunt beleven. Mijn man is iconenschilder. Samen geven we cursussen en houden we exposities met iconen van het leven van onze Heer Jezus. We proberen dit ook over te brengen op onze vier kinderen en werken met hen aan een kinderboekje over geloof, hoop en liefde. Onze kinderen helpen nu ook mee met workshops iconenschilderen voor kinderen.

Ouderen, zieken en vluchtelingen

Monseigneur Hurkmans heeft ons gevraagd om een project met iconen voor scholen op te zetten en we hopen hier binnenkort mee te starten. In ons atelier hebben we veel gasten ontvangen met wie we onze liefde voor iconen en ons geloof in Jezus Christus mogen delen. In oktober 2014 zijn we met de diaken van onze parochie en een franciscaan in Eindhoven een Franciscusgroep begonnen om ouderen, zieken en vluchtelingen te bezoeken. Het geeft mij veel vreugde om zo in Gods nabijheid te leven en met Hem mee te werken aan zijn liefdesplan.

Hoe heb je je eigen roeping en zending ontdekt?

Toen ik in 2000 mijn man leerde kennen, ontdekte hij in een oud boekje dat ik geboren ben op de feestdag van de Heilige Veronica. Veronica komt van 'vera-eicon' en betekent 'ware icoon'. Icoon betekent beeld, maar ook gelijkenis. Hier zit alles in vervat. Zo ontdekte ik mijn roeping om zelf een icoon te zijn van God naar wiens beeld we geschapen zijn. Steeds meer op Hem te lijken is ons hoogste geluk. In het Oude Testament lezen we dat niemand in leven kan blijven bij het zien van God.

gezin HüsstegeFamilie Hüsstege

Gods geopende ogen

Zo is het ook bij het opzien naar Jezus en naar alles wat Hij voor ons heeft gedaan. De oude mens in ons sterft en de nieuwe mens verrijst. Overal doemen tegenwoordig boeddhabeelden op met gesloten ogen. Hiertegenover staan Gods geopende ogen: Jezus. Hij zoekt ieder van ons om met Hem door Gods ogen naar de ander te kijken. Met zijn genade hoop ik zijn liefde in het leven van alledag goed te beleven en door te geven. 

Kees Slijkerman

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-5, waarin meer over Angelique en iconen op pag. 17,19 en 25 van datzelfde nummer. 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter