Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

tips voor het Bijbellezen
Jan van Beeck ofm
 

EEN BASISCURSUS VOOR MENSENVISSERS

Jan van Beeck ofm

In het boekje Een basiscursus voor mensenvissers vertelt minderbroeder Jan van Beeck waar je op moet letten, als je leerling van Jezus wilt worden. Hij belicht de basiscursus die Jezus ons geeft, de Bergrede, waarin Hij aan zijn eerste leerlingen de grondbeginselen geeft om mensenredders te worden. De Bergrede begint met de Zaligsprekingen. Door de manier waarop Jan elke zaligspreking belicht, weet je niet alleen beter wat Jezus bedoelt, maar ook hoe je daar iets mee kunt in je leven hier en nu. In dit boekje zijn de negen artikelen van Jan over dit onderwerp in Bouwen aan de Nieuwe Aarde samengebracht. Het is te koop voor 3 euro op het KCV-dienstencentrum in Helmond en bij de KCV-boekentafel tijdens Celebrate, Generations en de Nationale Open Dag. Deze artikelen zijn ook te downloaden.

Negen artikelen over de Zaligsprekingen

1. Een basiscursus voor mensenvissers

2. Proficiat als je arm bent vanbinnen

3. Troost voor treurenden

4. Zachtmoedigen

5. Gerechtigheid

6. Barmhartig

7. God zien, met een zuiver hart

8. Vredemakers

9. Vervolgd

Al deze artikelen in een pdf 

Het laatste deel verscheen op 18 juli 2015. Twee dagen later is Jan van Beeck ofm overleden, op 20 juli 2015. Graag had hij ook over de rest van de Bergrede geschreven. Helaas stelde zijn gezondheid hem daartoe niet in staat. Maar, zo schrijft hij, 'u kunt natuurlijk ook zelf de Bergrede lezen en overwegen. Laat de Heilige Geest u begeleiden. Ik hoop dat velen van ons op deze wijze meer en meer 'mensenvisser' mogen worden: redder van geestelijke drenkelingen die geen houvast hebben. Dat we in verbondenheid met onze leermeester Jezus en bezield van zijn Geest anderen mogen laten voelen dat zij geroepen zijn in Jezus kind van de Vader te zijn. Dat kind-zijn van de Vader geeft zin en doel aan ons leven en brengt Gods grote liefde in deze wereld.'

Deze negen artikelen stonden in het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-1, 3, 4, 5 en 6 en 2015-1, 2, 3 en 4.

Meer over Jan van Beeck ofm

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter