Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

WE GINGEN OM HAAR HEEN STAAN

Katholieken uit de hele wereld hebben zich in Nederland gevestigd en versterken hier de Kerk. Layla Kerkejian is een van hen en wil graag weer een Arabisch sprekende gebedsgroep vormen. Ze is vol van de Geest en dankbaar voor de genezing die ze ontving.

‘Zing alleluja voor de Heer’*,  رنم هللويا ليسوع (Rannem halleluja li jasou), zongen we in iedere gebedsbijeenkomst in het Nederlands en het Arabisch. We zongen het ook in 2004 bij de herdenking van 1250 jaar heilige Bonifatius in Dokkum. Dat was op de dag van de Nieuwe Bewegingen, toen wij ons als groep presenteerden. Duiven werden daarbij losgelaten als symbool van de Heilige Geest.

Samen in een caravan

In de eerste jaren van het nieuwe millennium kwamen we eens per maand samen in de caravan van Layla en Jozeph Kerkejian en hun drie dochters op het Asielzoekers Centrum (AZC) in Roden. Een caravan vol met mensen uit de Arabisch sprekende wereld, vooral uit Syrië en Irak. Mensen op de vlucht, die hun vaderland achter zich hadden gelaten. Iedereen was welkom, ook Nederlandse mensen. We zaten niet alleen op stoelen, ook op de grond of op het aanrecht en op het trapje naar buiten. Er gingen veel makke schapen in een klein hok. Ze wilden dat ik, Leo, hun herder was. Een uitgemaakte zaak voor hen, maar niet voor mij. Iemand van hen moest dat zijn, vond ik.

Groot Godsvertrouwen

Een van de jongsten onder ons, die op het atheneum zat, vertaalde van het Arabisch in het Nederlands en omgekeerd. Wat waren het mooie avonden. Layla was in Syrië contactpersoon voor twee gebedsgroepen geweest. Anderen hadden pater Tardif in Syrië meegemaakt, wat diepe indruk op hen had gemaakt. Ze hadden wonderen gezien. Ik was verbaasd en verheugd over hun grote Godsvertrouwen. Daardoor voelde ik me soms erg klein met mijn kleine geloof.

dokkumDokkum, 2004, Arabisch sprekende deelnemers

In Groningen

Layla kreeg met haar gezin een verblijfsvergunning en verhuisde naar Hengelo. Ook anderen verhuisden naar elders in het land. Toch hebben we het nog verschillende jaren volgehouden om samen te komen in Groningen bij Noël en Salwa. Ook rond de zieke vader van Salwa.

Het vlammetje werd ineens kleiner en kleiner, totdat het vlammetje van de gebedsgroep uitging. Ieder ging zijns weegs met wat extra bagage, die ze van de Heer hadden meegekregen.

Negen wratten onder een voet

Nu, na meer dan tien jaar, kreeg ik een brief van Layla uit Hengelo, een getuigenis uit haar tijd in Roden. Ze schrijft over de mooie momenten en hoe dankbaar ze voor die tijd was. Vooral ook dat ze door gebed genezen was. Al lange tijd had ze veel last van wratten onder een voet. Het waren er negen! Ze had zich al vaak laten behandelen, maar niets hielp. De dokter kon niets meer doen. Ten einde raad vroeg ze de gebedsgroep voor haar te bidden. We gingen om haar heen staan, hielden elkaar vast, legden haar de handen op en baden in het Arabisch en Nederlands. Normaal had ze overdag veel pijn, maar ‘s nachts niet. Nu brandde haar voet ‘s nachts en overdag. Ze kon het bijna niet verdragen.

Genezen

De derde dag was de pijn over en een vriend viel op dat ze ineens zo goed liep. Die zei: ‘Layla, je kunt heel goed lopen, ben je beter geworden?’ Toen werd ze eraan herinnerd dat er voor haar gebeden was. ‘Ben ik dan toch genezen?’ Ze liep naar de caravan om onder haar voet te kijken. En zo eindigt ze haar brief: ‘Ik zag helemaal geen wratten meer, halleluja! En ik heb aan iedereen verteld wat God voor mij gedaan heeft! Glorie aan God, Vader, Zoon en heilige Geest!’

In Hengelo

Layla geeft te kennen dat ze in Hengelo en omgeving graag weer een Arabisch sprekende gebedsgroep wil starten. Laten we ervoor bidden dat God mensen op haar pad stuurt. Als er nieuwe informatie over is, zullen we dat melden op www.kcv-net.nl/meer/z/more/arabisch.

Leo Omlo

*Lied nummer 23 uit Zing een nieuw lied.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-1

Lied Zing Halleluja voor de Heer

1. رنّم هللويا  ليسوع

2.سبح ومجد إسم الرب

3. أنت هو الرب الشافي

4. لك حياتي يا يسوع

5. أطلبوا الرب تجدوه

Fonetisch:

1. Rannem Halleluja li Yasoe

2. Sabbeh oa madjed isma elrab

3. Anta hoea alrabboe alshafi

4. Laka hayati ia yasoe

5. Oetloeboe alrabba tadjidoeh

Vertaling:

1. Zing Halleluja voor de Heer.

2. Loof en eer de naam van de Heer.

3. U bent de Heer, de genezer.

4. Jezus, mijn leven is voor U.

5. Zoek de Heer en Hij laat zich vinden.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter