Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2013-1 Samen leren bidden met eigen woorden

BIJ DEZE EDITIE

Is u deze maand ook een gezegend nieuw jaar toegewenst? En zou u zelf mensen tot zegen willen zijn? 'We zijn allemaal priesterlijk en hebben het vermogen gekregen om te zegenen', staat in het verslag van de open dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in het bisdom Roermond. 

Samen leren bidden met eigen woorden is een heel belangrijk onderdeel van de vernieuwing die we nastreven. Daarom in twee artikelen aandacht voor het groepsgebed. Het eerste beschrijft hoe een groepsgebed een voortdurend op-en-neer bidden kan worden. Het tweede legt uit hoe je met een bepaalde opbouw hogerop kunt komen. 

Dit nummer verschijnt in de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Een inspiratiebron voor deze eenheid vinden we in teksten van de ontmoetingsdag 'Wij kiezen voor eenheid'. Een rijke bron voor wie blijft bidden en werken voor deze eenheid. 

Kees Slijkerman

GETUIGENIS pag. 22 en

4 Loven en danken opent mijn hart

- L.

12 Willibrordus brengt mensen samen

- Hilde Sluiter-Harren 

VISIE

5 Vorming aanbieden in Jaar van Geloof

- Jan van Beek ofm

6 Uitnodiging aan bewegingen

- Congregatie voor de geloofsleer 

INTERVIEW

7 Actief in Gods koninkrijk

- Hilde Sluiter-Harren

interviewtpenningmeester Maurice Schemkes 

VERSLAG

10 Retraite vol verrassingen

- Nel Koeleman over zuster Margaritha Valappila 

14 Een zegen zijn voor elkaar - verslag open dag KCV bisdom Roermond met spreker Gert Overmeer pr.

- Annie Jonkers

16 Vlieg adelaar, vlieg

- Leo Omlo over bisschop Desmond Tutu in Groningen 

BIJBEL

11 God groot laten zijn

- Paus Benedictus XVI over Maria

15 Anders denken

- Marlies van der Lelij 

GROEPSGEBED

18 Opgaand en neergaand bidden

- Jan van Beeck ofm

32 Opbouw van een groepsgebed

- Jan van Beeck ofm 

BEZINNING

20 Wees stil en luister

- Willja Casteleijn 

OECUMENE

22 Samen naar elkaars kerk

- Wilco en Stefany den Hoed

25 Breuken in de Kerk in vogelvlucht

- Kees Slijkerman

25 Dankgebed, voor de komst van het evangelie naar ons land

- Wij kiezen voor eenheid

26 Rooms-katholiek tot protestant

- Bisschop Gerard de Korte

27 Protestant tot rooms-katholiek

- Scriba Arjan Plaisier

28 Gezamenlijke schuldbelijdenis

- katholieken en protestanten

29 Gebed voor de Messiasbelijdende Joden

- Pater Leo van der Klaauw a.a.

30 Onofficiële en officiële initiatieven - De wonden van de geschiedenis genezen, deel 5

- Mgr. dr. Peter Hocken 

36 WETENSWAARDIGHEDEN

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter