Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Wat nog meer in deze editie staat
Ervaringsverhalen en hoe charisma's zuiver houden

Koop deze editie
Digitaal of in drukwerk
 

HET LEVEN ONTVANGEN ZOALS HET WORDT GEGEVEN

Bijna aan het eind van het Jozefjaar nog een artikel van Dorien Kortooms op basis van een paar prachtige inleidingen over de heilige Jozef door vader Pierik van de Foyer de Charité in Thorn, tijdens de Woestijndag op 14 oktober in Helvoirt.

Gelukkig konden we weer 'normaler' bij elkaar komen en hebben we een heerlijke dag gehad, met naast de inleidingen en eucharistieviering gelegenheid tot stilte om alle inspirerende gedachtes en vragen uit de inleidingen te overwegen, gelegenheid tot eucharistische aanbidding, het ontvangen van het sacrament van verzoening en de vespers.

Op een mooie, boeiende, diepgaande en vaak ook geestige manier werden we door vader Pierik meegenomen in de teksten die over Jozef in de Heilige Schrift staan, te beginnen met Matteüs 1,18-25

Lofprijzing, instemming met Gods wil

Na een korte lofprijzing merkt vader Pierik op dat lofprijzing in wezen instemming is met God, open komen voor wat de Heilige Geest zeggen zal. Dat is in het leven van Jozef een belangrijk, steeds terugkerend gegeven: ruimte geven aan en instemmen met Gods wil. Ook in de definitieve keuze voor Maria is niet zozeer verliefdheid of aantrekking doorslaggevend, zoals wij dat vaak zien en willen, maar wat God wil.

Bij Jozef krijgt de Heer de meeste kansen zijn wil te openbaren in dromen. Een goede vraag aan ons kan zijn: Waar krijgt de Heer bij mij kansen om tot mij te spreken? Het leven van Jozef verloopt naar alle waarschijnlijkheid niet echt zoals hij het voor zich had gezien.

Mensen van weinig woorden

Ook Maria huwt uit gehoorzaamheid*. Zij en Jozef willen beiden dat God het bepaalt en ze willen beiden - zoals alle heiligen - verwijzers naar God zijn. Ze luisteren veel en overwegen wat ze horen. Het zijn mensen van weinig woorden, het gaat hun om wezenlijke zaken.

Er zijn ook niet veel woorden nodig en mogelijk om over het geheim van Gods menswording te praten. Ze waren niet in de gelegenheid om veel met elkaar te praten, Maria woonde nog bij haar ouders.

In de werkelijkheid leven

Helemaal op God gericht zijn zoals Maria, lijkt ons moeilijk en vermoeiend. Maria en Jozef leefden veel meer in overgave en in de werkelijkheid dan wij. Zij konden alles ontvangen zoals het werd gegeven, in plaats van hun ideeën en plannen vast te vriezen of in weerstand en afscherming te staan, zoals wij vaak. Toch waren ook zij mensen met een zekere nuchterheid en hadden zij met gewone dagelijkse zorgen te maken. Bij de onzekerheid over hun toekomst hadden zij vertrouwen nodig.

Beiden waren zij vrome Joden die altijd al de dingen van God wilden doen. Soms vraagt dat veel overweging en je een plek laten wijzen, in plaats van snel tot actie over te gaan, zoals wij makkelijk doen.

Jozef huwt uiteindelijk na zijn droom Maria en Jezus wordt het hart van hun beider leven.

Luisteren en ontdekken

Gehoorzamen, zoals Jozef doet, is luisteren en ontdekken dat de Heer iets zegt en daarmee instemmen, ook met huiver voor de grootsheid van God en voor het grote mysterie. Jezus wordt geboren door twee geloofsinstemmingen: van Maria en van Jozef.

Dorien Kortooms

 Tot zover Jozef in Matteüs 1,18-25. In het volgende artikel gaat het verder over Jozef in het evangelie van Lucas.

 *Ze was uitgehuwelijkt, staat in de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Redactie.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2021-5

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter