Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

IK VRAAG GOD WELK WOORD HIJ VOOR ME HEEFT

Op voorstel van bisschop Van den Hende van bisdom Rotterdam was er voor zijn bisdomblad een interview met Shirley S. Zichem. De bisschop leerde haar kennen vanuit Bouwen aan de Nieuwe Aarde.

Wat betekent de Bijbel voor jou?

Als ik naar mijn bijbel kijk, dan kijk ik naar het kruis van Jezus. Het kruis is lijden en pijn, maar ook roemrijk. De Bijbel helpt me om mijn zonden te erkennen, omdat ik weet dat Jezus voor mij gestorven is. Wat ik bedoel met ‘roemrijk’? Christus is onze dood gestorven, maar Hij is verrezen uit de dood en leeft. Je kunt het leed van een ander niet op je nemen, maar je kunt wel vragen: Houdt u vol? Kan ik helpen? Door lijden en verdriet heen kan zo’n woord iemand optillen. Dat doet het kruis. Het is roemrijk en tilt ook mij op.

Ik wil de Heer dienen in mijn leven. Dat is niet altijd zo geweest. Ik zocht de wereld en niet God en deed mijn eigen zin. Niemand hoefde mij te vertellen wat ik moest doen. Maar toen overleed in 2004 mijn oudste broer en ook de zus van degene die ik toen liefhad. Ik ging tegen de vlakte, neergeveld na al mijn eigenzinnigheid en zoveel worstelingen in het leven. Ik wist niet wat ik moest. Ik begon God te vertellen hoe ik me voelde. Maandenlang hoorde ik Hem niet. Ik zocht niemand en niemand zocht mij. Totdat ik na lange tijd de tv aanzette en de nieuwslezeres aankondigde dat het carnaval voorbij was en het vasten was begonnen. Na al die maanden stilte sprak God nu tot mij en dit zou de eerste keer vasten zijn in mijn leven. Ik wilde af van mijn oude leven.

Ik bid vaak spontaan met mijn bijbel. Dan sla ik hem open en vraag God welk woord Hij voor me heeft. Ja, ook voor dit interview. De tekst die ik kreeg? “Wij danken God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord […] hebt aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft” (2 Tessalonicenzen 1, 13). Dus: wauw! Ik heb een interview over de Bijbel en krijg deze tekst. Het moet gaan over het woord van God en niet over mij, over hoe lief Hij mij heeft en leert hoe het anders en beter kan, door andere mensen ook centraal te stellen.

Welke bijbel heb jij?

Nadat ik mijn leven aan Jezus gaf, kreeg ik een bijbel in de kerk. Ik had die bijbel lief en, zoals wij Surinamers wel zeggen, heb hem ‘gerampeneerd’. Ik heb hem later aan een neef gegeven die het moeilijk had, omdat die bijbel het dierbaarste was wat ik had. Ik kan niet zeggen dat ik spijt heb dat ik die bijbel weggaf. Ik wilde hem vertellen hoe dierbaar hij voor God is. Maar daarna heb ik wel gezocht tot ik precies zo’n zelfde bijbel weer terug had. Dat is deze: de r.-k. bijbel van 1975.

Waaraan zien we dat deze bijbel van jou is?

Ik heb er papiertjes in geplakt bij belangrijke teksten die spreken over hoe God iemand kan veranderen, hoe Hij mij wil veranderen en hoe ik anderen mag vertellen over zijn liefde voor ons. Hier bijvoorbeeld: “Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreekt een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders” (Efeziërs 4,29). Door mijn bijbel heb ik altijd een dialoog met God die mij helpt, door te laten zien hoe ik niet moet zijn, die mij nooit oordeelt, maar die mij voorhoudt: Shirley, die kant moet het op, Ik heb je lief.

Daphne van Roosendaal

pers & communicatie van het bisdom Rotterdam

Dit artikel en de foto zijn met toestemming overgenomen uit Tussenbeide, het bisdomblad van bisdom Rotterdam, editie december 2022.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2022-4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter