Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Vieren met visie
Hoe de onderdelen van de liturgie bedoeld zijn en hoe daarin elementen uit de charismatische vernieuwing een plek kunnen krijgen

Meer artikelen
Van Marlies van der Lelij
 

BELEVEN EN DOORGEVEN ... IN DE PAROCHIE

Het thema van Celebrate 2017 was Beleven en doorgeven. Denk je bij thuiskomst niet: ‘Wat kan ik doorgeven?’

Marlies van der LelijMarlies van der Lelij: ‘Sta midden tussen de parochianen en bid veel voor je parochie. Zegen alles wat lastig is.’

Wat zijn de mogelijkheden binnen mijn parochie? Heb je in het verleden al pogingen ondernomen en de moed opgegeven? Laat je nooit ontmoedigen, blijf vriendelijk, positief, sta midden tussen de parochianen en bid veel voor je parochie. Zegen alles wat lastig is. Het ergste is als je een negatief kritische toeschouwer wordt.

Mijn ervaring

Laat ik mijn eigen ervaringen met je delen. Wij van de gebedsgroepen Uithoorn en Alphen aan den Rijn hebben eens in de twee maanden op een doordeweekse avond een ‘charismatische eucharistieviering’. Daarmee bedoel ik: er is ruimte voor spontaan gebed, lofprijzing en ook opwekkingsliederen. Niet dat het stormloopt met andere parochianen, maar men weet ervan. We gaan hier stug mee door, elke keer weer aankondigen en posters ophangen met het hele jaarprogramma.

 Lege plekken

Vorig jaar september konden we een zondagsviering ‘charismatisch invullen’ vanwege een feestweek, de parochie bestond vijftig jaar. Wij mochten de zondag muzikaal verzorgen, omdat er een koor gestopt was en er lege plekken kwamen in het korenrooster. We hadden Hanneke en Matthijs Janssen van Jacob’s Ladder als muzikanten. Muziek is een geweldig instrument om mensen in hun hart te raken. De eenvoudige teksten, gericht op Jezus, zijn voor de parochianen nieuw.

Twee ontdekkingen ervaren

Wat willen we met de viering overbrengen?

1.-Jezus is dichtbij en zoekt relatie met je. Bidden is gewoon praten met Hem.

2.-De lofprijzing is een enorme krachtbron die ruimte geeft in je hart, waardoor geloof, hoop en liefde in je groeien en je gezet wordt op het spoor om Gods Koninkrijk te zoeken. Ook jij bent belangrijk voor de groei van zijn Koninkrijk. Lofprijzing leidt je in zijn waarheid.

Deze twee belangrijke ontdekkingen kan men ervaren in de vieringen.

 Praktisch

- Men kon vóór de viering voorbedebriefjes invullen. Die werden niet voorgelezen, maar in de viering aangeboden aan God en na afloop meegenomen naar onze gebedsavond waar opnieuw, zonder ze te lezen, voor het opgeschrevene gebeden wordt. Daarom stond ik bij een tafel met pennen en briefjes in de hal. Verschillende mensen waren ontroerd, doordat we op deze manier ervan getuigden dat bidden helpt.

- Bij binnenkomst speelde er al muziek. Openings- en slotlied waren bekende liederen uit de parochiebundel Gezangen voor Liturgie.

- De vaste gezangen waren van Lars van Gerfen, een bekende binnen de charismatische vernieuwing en nu werkzaam bij Radio Maria. Deze vaste gezangen zijn gemakkelijk mee te zingen, ook al zijn ze voor de meeste parochianen nieuw.

- Het Eer aan God oftewel Gloria heb ik met eigen woorden biddend ingeleid.

- De coupletten van de tussenzang na de eerste lezing werden op de achtergrond muzikaal begeleid.

- Twee parochianen die niet de lector waren en ook geen lid van de gebedsgroep, hebben de eerste drie voorbeden gemaakt en voorgebeden.

- Offerandelied en communielied waren, qua tekst, helemaal gericht op de persoonlijke relatie die je met Jezus hebt.

- Tussen de communieliederen heb ik een persoonlijk, spontaan gebed gedaan.

- Na de preek enige momenten stilte.

 Wat lofliederen uitwerken

Toen de viering was afgelopen heb ik iedereen die dat wilde uitgenodigd voor een korte lofprijzing samen met de muzikanten. Een soort gebedsbijeenkomst, waarin men kon ervaren wat lofliederen en gebeden in je hart kunnen uitwerken. Hopelijk krijgt het een vervolg.

Marlies van der Lelij

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-1

Meer over gebedsgroep Uithoorn

Meer: Vieren met visie, een bundel artikelen uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde, met uitleg hoe de onderdelen van de liturgie bedoeld zijn en hoe daarin elementen uit de charismatische vernieuwing een plek kunnen krijgen. Zie 0074 op www.stucom.nl of bestel de gedrukte versie op het KCV-Dienstencentrum

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter