KCV

 

VERSCHILLENDE METHODES VOOR EEN VORMING TOT LEVEN IN DE GEEST
Een overzicht

Vorming tot gemeenschap
Van pater André Beijersbergen sM
 

Adem van Leven

Vorming tot leven in de Geest

De Katholieke Charismatische Vernieuwing heeft een introductievorming, een soort cursus en thuisretraite, waarin je het leven met en door de Heilige Geest beter leert kennen. Het is een vorming tot leven in de Geest, waarvoor over de hele wereld allerlei handleidingen zijn gemaakt. Pater Amand Kersten, ofm.cap., die voor deze vorming het boekje Adem van Leven schreef, gaat ervan uit dat een katholiek al bij zijn doopsel en vormsel de volle rijkdom van de Heilige Geest heeft ontvangen. Althans in beginsel! Die sacramenten zijn namelijk te beschouwen als een aanbod. En een aanbod moet worden aanvaard, wil het iets voor je gaan betekenen. De vorming wil een begeleiding zijn naar een welbewust en van harte ‘ja’ zeggen tegen wat God in ons doopsel en vormsel blijft aanreiken.

Adem van Leven verscheen in 1987. Het taalgebruik is op sommige punten misschien wat verouderd, maar de inhoud is nog zeer goed.

Het boekje heeft een imprimatur (goedkeuring) van de bisschop van 's-Hertogenbosch en een voorwoord van bisschop R. Philippe Bär van Rotterdam, die in die jaren namens de Bisschoppenconferentie in Nederland het contact onderhield met de charismatische vernieuwing.

Bisschop Bär schrijft: 'Dit boekje wil ik van harte aanbevelen voor gebruik in de zeven-weken-cursus. De samensteller, Pater Amand Kersten, noemt het een handleiding; en dat is het eigenlijk ook. Het helpt immers de hand aan de ploeg te slaan om te komen tot een bewuste keuze voor Christus en Zijn Kerk. In de inleiding wordt uiteengezet hoe "Adem van Leven" tot stand kwam. Het is heel waardevol te voelen, dat in de teksten vooral ook ervaringen zijn verwerkt, opgedaan in het werk zelf. Dat geeft aan het geheel een onmiskenbare sfeer van levensnabijheid, hetgeen de bruikbaarheid alleen maar ten goede zal komen. Moge de Heer allen zegenen die aan dit boekje meewerkten, even als allen die het zullen gebruiken.'

Inhoud

Dit werkboek telt zeven hoofdstukken met in elk hoofdstuk zeven dagmeditaties met opdrachten.

De titels van de hoofdstukken zijn:

1. God

2. Jezus

3. Geest en Geestesgaven

4. Genezing en verzoening

5. Gedoopt

6. De Kerk

7. Gevormd

Besteladres: Dienstencentrum KCV, bereikbaar via ContactBij Adem van Leven, dat € 5 per stuk kost, is ook voor € 1,5 een boekje verkrijgbaar met inleidingen die de begeleiders in de bijeenkomsten kunnen geven en een boekje voor de liturgische vieringen, die een belangrijke plaats innemen in deze vorming, eveneens voor € 1,5.

De samenstellers van Adem van Leven zijn pater Amand Kersten ofm.cap., Jan Storck, Hanny Olthof-Cikot en Gé Olthof. Bij de 2e druk schreven ze dat het een geheel herziene versie is. De 2e druk verscheen in 1989 en ook deze werd beoordeeld en goedgekeurd door de bisschop van 's-Hertogenbosch. Het aantal hoofdstukken werd in de 2e druk teruggebracht van negen naar zeven. De ervaringen met de 1e druk werden verwerkt in de 2e druk.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter