Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Kansen voor dialoog en evangelisatie
In Nederland
 

PAUS FRANCISCUS EN EVANGELISCHE EN PINKSTERBEWEGINGEN

De Katholieke Charismatische Vernieuwing heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er nu openhartige broederlijke contacten zijn tussen paus Franciscus en belangrijke leiders uit de wereldwijde protestantse evangelische en pinksterbewegingen. Een belangrijke bijdrage daarin werd geleverd door Matteo Calisi, voormalig vice-voorzitter van de International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS) in Rome. In 1992 nam hij, samen met pinkstervoorganger Giovanni Traettino, het initiatief voor een jaarlijkse 'Consultazione Carismatica Italiana' (CCI), een beraad van leiders uit zowel de katholieke kerk als uit pinksterkerken. Giovanni Traettino is een pinkstervoorganger uit Caserta in het zuiden van Italië. Paus Franciscus bracht op 28 juli 2014 een bezoek aan de pinkstergemeente van deze Traettino, en vroeg daar om vergeving voor de katholieke vijandigheid ten opzichte van de pinkstergemeenten in het verleden (dit stond onder meer in het Katholiek Nieuwsblad van 31 juli 2014). Nooit eerder bezocht een paus een pinkstergemeente.

Matteo Calisi organiseerde in de afgelopen 10 jaar met zijn gemeenschap Comunita di Gesu in de stad Bari oecumenische conferenties met vertegenwoordigers van zeer uiteenlopende kerken. Daar nodigde hij ook Tony Palmer en Kenneth Copeland uit, waarover te lezen staat op pagina 10. De gemeenschap Comunita di Gesu, vestigde in 2003 een dochtergemeenschap in de stad Buenos Aires. Mede dankzij Matteo Calisi begonnen in 2004 in Buenos Aires de jaarlijkse ontmoetingen van CRECES (Nieuwe gemeenschap tussen evangelicale christenen en rooms-katholieken in de heilige Geest). In 2006 bezocht kardinaal Bergoglio voor het eerst deze jaarlijkse ontmoeting in zijn eigen woonplaats Buenos Aires. De belangrijkste sprekers waren toen Matteo Calisi, Giovanni Traettino en Raniero Cantalamessa, de predikant van het pauselijke huishouden in Rome. In die bijeenkomst hebben pinkstervoorgangers samen met oplegging van handen gebeden voor kardinaal Bergoglio, die om hun gebed had gevraagd. Een foto daarvan ging de wereld over toen hij tot paus werd gekozen. De broederlijke contacten die zo zijn ontstaan en het oprechte gebed voor elkaar beginnen steeds meer vruchten te dragen. Er is echter nog een lange weg te gaan naar de eenheid waar Jezus voor gebeden heeft. Veel rooms-katholieken en evangelische christenen staan nog zeer argwanend tegenover elkaar.

Zie de video met paus FranciscusTony Palmer en Kenneth Copeland 

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-5

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter