Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Flyer
Nerderlands

Flyer
Papiaments

Routekaart
Naar parochiekerk Maria en Johannes onder het Kruis
 

PROGRAMMA TWEEDE PINKSTERDAG 2018

Open Dag 21 mei 2018 in Rotterdam

Dit jaar is er op Tweede Pinksterdag niet in Ede een Nationale Open Dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), zoals in voorgaande jaren, maar een Open Dag in Rotterdam-Hoogvliet. Het koor Mensaheronan di Pas uit HoogvlietDie wordt georganiseerd door de grote katholieke charismatische gebedsgroep in Nederland, Mensaheronan di Pas / Boodschappers van Vrede, in samenwerking met de Pastorale Kerngroep van de KCV. Het koor Mensaheronan di Pas zorgt voorzang en muziek.

Plaats: parochiekerk Maria en Johannes onder het Kruis, Parelvissersstraat 131, Rotterdam-Hoogvliet.

parochiekerk Maria en Johannes onder het Kruis

Route

Parkeren: gratis parkeren in de straten in de buurt van de kerk.

Kosten: gratis toegang, collecte voor de onkosten.

Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur

Thema: Genezing en bevrijding door de Heilige Geest met Maria Moeder van de Kerk.

Voor kinderen basisschool is er een eigen programma. Tieners hebben 's morgens een eigen programma.

Paus Franciscus over de dag na Pinksteren

De maandag na Pinksteren wordt met ingang van dit jaar voortaan gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Dat heeft paus Franciscus op 3 maart bekend laten maken om ‘de groei te bevorderen van de moederlijke kant van de Kerk bij de herders, religieuzen en de gelovigen, alsook een groei van een authentieke Mariadevotie.’

Op de open dag zal ongetwijfeld naar voren komen welke rol Maria moet hebben gespeeld te midden van alle aanwezigen in de Bovenzaal die in de negen dagen voor Pinksteren samen hebben gebeden en gewacht op de door Jezus beloofde komst van de Heilige Geest.

Programma

09.00 uur: Uitstelling Allerheiligste in kapel, start van eucharistische aanbidding.

10.00 uur Opening: gebed en lofprijzing

10.30 uur Lezing over het thema door priester Koos Smits, lid van de Pastorale Kerngroep van de KCV; zang, dans en getuigenissen.

12.00 uur Lunchpauze (zelf lunchpakket meenemen), informatie-stands en ontmoeting.

13.00 uur gelegenheid voor pastorale gesprekken en sacrament van verzoening.

14.00 uur Lofprijzing en getuigenissen.

14.45 uur Processie: Allerheiligste naar de kerkzaal, aanbidding kerkzaal, Allerheiligste in het tabernakel plaatsen.

15.30 uur Eucharistieviering met alle aanwezige priesters, gebed om genezing en bevrijding.

17.00 uur Afsluiting

Flyer 2e pinksterdag 2018Een van de getuigenissen zal komen vanuit de Jesus Youth, een katholieke charismatische beweging die zich vanuit India over de wereld heeft verspreid en in Nederland samenkomsten heeft in Delft, Eindhoven en Utrecht. Vanuit deze beweging kwam bij de viering van 50 jaar KCV in Rome het winnende lied Love incomparable, gezongen door Master Plan uit de Verenigde Arabische Emiraten (zie www.kcv-net.nl/meer/z/english).

Flyer-Nederlands Flyer-Papiaments

Charismatische gebedsgroepen in het Papiaments

Er zijn katholieke charismatische gebedsgroepen in het Papiaments in Den Haag, Rotterdam, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en meer plaatsen. Verschillende van die groepen hebben een eigen Facebookpagina. Meer hierover: www.kcv-net.nl/meer/z/papiamentu

 Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-2

 

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter