Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

CHARIS IN PRIESTEROPLEIDING

Toen er voor het eerst vertegenwoordigers van allerlei expressies van charismatische vernieuwing in Nederland bij elkaar kwamen om een nationale CHARIS Service of Communion te vormen, was namens het bestuur van LifeTeen hulpbisschop Everard de Jong aanwezig. Op grond van de CHARIS-statuten die het Vaticaan heeft vastgesteld, zou in de priesteropleidingen de nodige informatie gegeven moeten worden over de essenties van charismatische vernieuwing: doop in de Heilige Geest, charisma’s en de ervaring daarvan. De Jong maakte hier gelijk werk van, zodat enkele lesuren hierover onderdeel werden van de priesteropleiding Rolduc. Dit jaar werd die tweeënhalf uur durende les gegeven door priester Koos Smits, die ook Kees Slijkerman en Ine Stassen meenam. Er waren acht aandachtige priesterstudenten, die op korte termijn de priesterwijding zouden ontvangen en in parochies gaan werken.

Kort daarna had Koos Smits voor Radio Maria een interview met Adriana Bronneberg over de Connectgroep in haar dorp Baarlo. Die groep ontstond spontaan op het einde van een informatieavond over katholieke charismatische vernieuwing. Mensen wilden meer. Toen werd Adriana gevraagd of zij de leiding wilde nemen. In het interview vertelde ze dat een kapelaan die groep nu bezocht had en had gereageerd met: “Dit zijn dingen die wij op het seminarie niet hoorden.” Het waren precies de dingen van die lessen op Rolduc.

De tekst van het op Rolduc gegeven onderricht is verkrijgbaar via dit formulier.

Over de groep in Baarlo: klik hier

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter