Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

JACOB'S LADDER MAAKT MUZIEK EN GETUIGT

Interview met Matthijs Jansen

Op zijn 16e begon hij te drummen en sindsdien vormt muziek een belangrijk deel van zijn leven. Sinds 2007 maakt hij deel uit van de band Jacob's Ladder. Eerst als drummer, later als zanger en akoestisch gitarist. Het  belangrijkste vindt hij echter het getuigen.

We spreken met Matthijs Jansen, medewerker van het jongerenpastoraat in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Opgericht in 2008, bestaat  Jacob's Ladder inmiddels zes jaar. Het uitgangspunt van de band is: 'Hoe kunnen we het geloof brengen aan mensen om ons heen?' Ze treden regelmatig op, zowel voor parochies als op Celebrate als tijdens het toerustingsweekend Generations in Helvoirt. Komende vanuit het hele land voelen de bandleden zich als apostelen geroepen om met hun muziek het geloof te verkondigen.
Wat Matthijs en de leden van Jacob's Ladder drijft? Matthijs : 'Datgene waar we zelf vol van zijn: de liefde van God. Dat willen we laten zien aan andere mensen. Dit doen we door onze muziek, maar ook door een getuigenis te geven na de viering en tijdens de koffie met mensen in gesprek te gaan. We zijn op zoek naar ontmoeting. 'In de ontmoetingen gebeurt het.'

Gaven beschikbaar

Zoals het Tweede Vaticaans concilie stelt*, vernieuwt de Heilige Geest mensen door het schenken van gaven tot opbouw van de geloofsgemeenschap en van de Kerk. Een mooi voorbeeld hiervan is de oprichting van de band Jacob's Ladder. De leden hebben hun muzikale gaven bewust beschikbaar gesteld. Matthijs: 'We legden de Bijbel op tafel en vroegen aan God: wat wilt U met deze band? Daarna sloegen we de Bijbel open op een willekeurige plaats. Daar lazen we de tekst van psalm 105, vers 1 - 6**:'
Prijs de HEER, roep luid zijn naam,
verkondig zijn daden onder de volken.
Zing voor Hem en speel voor Hem,
spreek over de wonderen die Hij verrichtte.
Stel uw roem in zijn heilige naam,
wees blij, u die de HEER zoekt.
Blijf uitzien naar de macht van de HEER,
houd niet op zijn gelaat te zoeken.
Denk aan de wonderen die Hij verrichtte,
aan zijn machtig woord, van tekens vergezeld,
u, kinderen van zijn dienaar Abraham,
u, kinderen van Jakob die Hij verkoos.

Mens open maken
Een optreden van Jacob's Ladder is meer dan alleen maar het overbrengen van ritme, woorden en melodie. Als belangrijkste element van hun optreden zien de bandleden het vertellen over hun ervaringen met God. Daarmee raken ze de mensen in hun hart. En dat is volgens Matthijs essentieel: 'Onze optredens hebben alleen zin wanneer we mensen kunnen laten zien vanuit welke Bron we leven. Zoals dat trouwens ook geldt voor al het andere wat ik doe. Je kunt van alles vertellen in cursussen, trainingen en catechese. Als we echter ons enthousiasme en onze geloofsbeleving niet laten zien, valt het zaad dat de Heer wil zaaien in onvruchtbare grond. Er moet een openbaring plaatsvinden, rechtstreeks door God of van God door ons. Dan pas ontstaat er een voedingsbodem voor geloof. Ervaringen van de ene mens kunnen de andere mens open maken en raken. Dan komen bij de andere mens vanzelf de vragen: Waarom? Hoe? Wie is dat dan? Wat gelooft die persoon? Mensen in deze wereld worden geraakt door getuigenissen van persoonlijke ervaringen. Dan staan ze ook open voor een verhaal, voor het Woord en voor catechese.'

Wat we willen

Een groot succes noemt Matthijs een van de eerste keren dat Jacob’s Ladder in een parochie een viering begeleidde. Dat was eind september 2013 in de Hoeksteen te 's Gravenzande. In deze kleine kerk gaf de pianist van Jacob’s Ladder aan het einde van de viering een getuigenis. Tijdens het kopje koffie na de Heilige Mis ontstonden er gesprekken tussen de bandleden en kerkgangers. Zo hoorden ze dat er mensen waren die normaal niet of nauwelijks naar de kerk gaan. Matthijs: 'Ouders namen hun buitenkerkelijke kinderen van boven de twintig mee naar de kerk omdat er een band speelde. Dit is wat we willen. De jonge niet-gelovigen ontmoeten de jonggelovigen.'

Woorden geven aan geloof

Bij het benaderen van buitenkerkelijken spelen volgens Matthijs vooral twee vragen een belangrijke rol: 1) Hoe sta ik zelf in het geloof? 2) Hoe wil ik het doorvertellen? Zelf is Matthijs als tiener steeds verder gegroeid in zijn geloof. Eerst had hij veel vragen. Later maakt hij zich zijn geloof ook eigen. Met name in bijeenkomsten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing werden zijn geloofservaring en de ervaring van God gevoed en gesterkt. Daardoor kregen de sacramenten, zoals de biecht en de communie, ook een essentiële waarde. Toen hij op zijn 18e theologie ging studeren, wilde hij vooral wat betekenen voor mensen. Later ontdekte hij dat door deze studie gevoel en rationeel denken meer met elkaar in evenwicht kwamen. Matthijs: 'Ik kan nu woorden geven aan mijn geloofservaring. Daar heeft de theologie mij bij geholpen. Zo werd  Jacob's Ladder voor mij ook een middel om te uiten wat ik geloof. Daarnaast is het samen zingen en spelen in de band voor mij ook een vorm van ontspannen en intens genieten.'

Voor buitenkerkelijken

Sinds het behalen van zijn diploma Levensbeschouwing en theologie aan de Fontys Hogeschool (2012) werkt Matthijs twee dagen per week als jongerenwerker voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Tot zijn takenpakket behoort onder meer het opbouwen van het jongerenwerk binnen dit bisdom. Op dit moment werkt hij hard aan een nieuwe website die gericht is op buitenkerkelijke jongeren. Matthijs: 'Daar willen we ingaan op thema's die bij jongeren spelen: feesten, geld, zelfvertrouwen, maar ook meer gevoelige onderwerpen als euthanasie en seksualiteit. We willen geen oordeel geven over deze onderwerpen, maar wel pakkende artikelen om richting en hulp te bieden aan jongeren die op zoek zijn naar wie ze zijn en waarvoor ze leven. Eerlijke en persoonlijke ervaringsverhalen helpen tieners verder in hun zoektocht.'

Optredens Jacob's Ladder

Wat betreft Jacob's Ladder is 2014 voor Matthijs opnieuw een bijzonder jaar. Ze spelen weer op verschillende plekken in Nederland voor parochies. En voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing tijdens Generations in Helvoirt en de RELaY-conferentie op Malta en de vakantieconferentie Celebrate in Stadskanaal. Ze hopen dit jaar ook te gaan werken aan een eigen CD.

Drijfveer

De drijfveer van Matthijs is bij dit alles: de liefde van God. Hij klinkt geëmotioneerd als hij dat uitlegt: 'Daarom leef ik, doe ik iets. Waarom zou ik opstaan, wanneer er aan het eind van dit leven niets is? God maakt me blij, geeft me liefde en kracht. Dat wil ik delen, want daartoe zijn we geroepen. Je wilt iets wat geweldig is en je gelukkig maakt doorgeven aan iedereen. Dat God… mij…. lief…heeft! Dat maakt me sterker. Dat mag ik toch niet voor mezelf houden?'

Marianne Visser van Klaarwater

Zie voor meer info: www.bandjacobsladder.nl en www.facebook.com/bandjacobsladder.

*Vaticanum II, AA3

**Willibrordvertaling 1995

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-2

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter