Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Gebedsgroep Uithoorn
Waar Marlies deel van uitmaakt
 

Marlies van der Lelij

 

Marlies van der Lelij (1951) heeft sinds 2001 heel wat belangrijke bijdragen geleverd aan Bouwen aan de Nieuwe Aarde. Ze schrijft onder meer over het volgen van Jezus, de concrete daden van elke dag, christen-zijn in het dagelijks leven, initiatieven in haar parochie in Uithoorn, oecumene en gebed. Ze interviewde voor Bouwen aan de Nieuwe Aarde ook een serie gebedsgroepen.

Marlies is diocesaan contactpersoon voor de KCV in het bisdom Haarlem-Amsterdam en zat ook in de organisatie van het Toerustingsweekend en de Nationale Open Dag. Sinds september 2013 is Marlies een periode lid geweest van de Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter