CHARIS

 
 

Interview met Kees Slijkerman

Hoe functioneert die nieuwe service CHARIS? Hoor Jean-Luc Moens over CHARIS* en na 18 minuten daarover een interview van priester Koos Smits met Kees Slijkerman. Hoe Kees deze Vernieuwing leerde kennen in 1975. En dat de Pinkstervernieuwing begin 20e eeuw ontstond aan de randen van het officiële kerkelijke gebeuren en na zeventig jaar via protestanten ook ingang vond onder rooms-katholieken. Die regie van Boven toont iets van Gods oecumenische bedoelingen ermee.  

Na 32 minuten muziek How great is our God

Na 35 minuten: Wat is de doop in de Heilige Geest?

Na 40 minuten: Wat is CHARIS en hoe werkt CHARIS aan haar doelstellingen? Met service en communio, onderlinge verbondenheid. CHARIS is niet overkoepeld, maar service biedend. In de Nederlandse Service of Communion moeten elke drie jaar nieuwe leden gekozen worden, mede om voortdurend doorstroming en verjonging te hebben.

Klik hier om het te horen.

Dit interview was 11 augustus 2020 op Radio Maria en is onderdeel van dit drieluik

*Deel 3 uit zijn zijn 1-juni-lezing, hier op video te zien

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter