CHARIS

 

Oecumene in noveenboekje 2020
Zie dag 1, 4, 5, 6, 7 en vooral 8 en 9

Pinkstervigilie CHARIS internationaal 22 mei 2021
Online oecumenisch vanuit Rome, Buenos Aires en Jeruzalem
 

Pinksternoveen 2021

Wij nodigen u uit om tijdens de Pinksternoveen dit jaar speciaal aandacht te hebben voor de 2e hoofddoelstelling van CHARIS: werken aan de eenheid onder alle christenen.

Gemeenschap Chemin Neuf heeft acht korte filmpjes op YouTube gezet met Nederlandse ondertiteling, die een verdieping bieden voor ons oecumenische opdracht. Klik hier om het 1e filmpje van 7 minuten te zien: dag 1. 

dag 2,   dag 3,   dag 4.

dag 5,   dag 6.   dag 7  (Justin Welby).

Ze zijn gemaakt voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in januari 2021. Graag nodigen we iedereen uit om deze filmpjes in de tien dagen voor Pinksteren te bekijken en te beluisteren om daar doorheen een impuls van de Heilige Geest te ontvangen en er samen op te reageren. 

Ruth LagemannEr zijn ook zeven getuigenissen bij, waarvan een door Ruth Lagemann in het Nederlands over het vallen van de Berlijnse muur. De hele lijst, inclusief getuigenissen en gebedsdiensten 

De drie doelstellingen die paus Franciscus aan CHARIS meegaf:

- verbreiding van de doop in de Geest;

- eenheid onder alle christenen bevorderen;

- dienst aan de mensen die materieel of geestelijk arm zijn.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter