CHARIS

 

Iconenfilmpje De openbaring van de Heer 2022
In 2 minuten en 40 seconden, iconen met toelichting
 

Gemeenschap van het Heilig Aanschijn

In Nederland sinds 1 oktober 2014 

Een kleine gemeenschap in Linne met een grote uitstraling.
Icoon Stromen van levend water-LoofhuttenfeestGeraakt door de Geest hebben Geert en Angelique Hüsstege zich geroepen geweten het evangelie uit te dragen met iedere week een icoon uit het leven van onze Heer Jezus, de iconen rond het Paastriduum en de expositie van de maand.

Doel: het kenbaar maken van de Persoon van Christus met de oproep tot navolging.

Op verzoek komen ze naar parochies met series iconen. Zo ook  de serie 'Twaalf iconen rond de Heilige Geest'*, waarbij ze voor de CHARIS-dag op 1 juni 2020 een nieuw lofprijzingslied hebben gemaakt.

Ze krijgen van allerlei personen en instanties opdrachten bepaalde iconen te maken (www.atelierhusstege.com). Hun iconen met toelichting zijn gepubliceerd in verschillende tijdschriften en op websites, onder meer in Bouwen aan de Nieuwe Aarde.
Er is een geestelijk adviseur en een stichtingsbestuur. En allen die het opgestelde gebed tot Christus Goddelijk aanschijn (opgesteld en goedgekeurd door Mgr. Van Burgsteden s.s.s.) bidden zijn lid. 

Beeldmeditaties op het YouTubekanaal Happy news to the world

Interview met Angelique Hüsstege

 *Zie hier een korte videopresentatie van de 12 iconen met toelichting

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter