CHARIS

 

Flyer
1 juni dag

Bid je vooraf mee de noveen?
Met deze teksten van paus Franciscus over de charismatische vernieuwing
 

OPEN DAG 1 JUNI 2020

Video en teksten hier.

Klik op pagina verversen [ronde pijltje linksboven in uw scherm] voor de nieuwste toevoegingen.

Online op Youtube en vooral Zoom (www.onlinemis.nl). Digitaal, maar een echte ontmoeting met elkaar, waar iedereen aan deel kon nemen en elkaar kon zien (wie dat wilde). Lees hier hoe dat werkt in Zoom. 

Ochtendprogramma hier terug te zien

10.15 uur muziek en zang van Antillianen, 10.30 uur opening en gezamenlijke lofprijzing met afwisellend zang en muziek vanaf verschillende locaties 11.15 uur eucharistieviering (hoe dat ging)

Blijvende uitnodiging op www.charis4all.nl kennis te nemen van de deelnemers aan CHARIS in Nederland en de webwinkel te bekijken.

Avondprogramma

19.56 een nieuw lied te horen

20.00 uur 1e lezing door Jean-Luc Moens 

ca 20. 25 uur gesprek in deelgroepjes in Zoom 

ca 20.40  uur 2e, vervolg spreker Jean-Luc Moens

21.00 uur overhandiging toewijdingsgebeden aan hulpbisschop J. van Burgsteden in de kapel bij hem in Amsterdam, waar ook de uitstelling van het Allerheiligste was voor aanbidding en gelegenheid om persoonlijk met je te laten bidden in een digitale gebedsruimte.

21:25 uur Kort slotwoord en sluiting

De 3e lezing Jean-Luc hier op video te zien: uitlleg wat CHARIS wel en niet is, over lidmaatschap, leiding en waarom. Aansluiten bij CHARIS Service of Communion in Nederland.

Collecte voor de kosten van CHARIS: door een gift over te maken naar

NL70RABO 0113730616 tnv Stichting KCV, met vermelding van:

'voor CHARIS'.

Uit de verspreide persberichten:

Groeperingen die in de katholieke Kerk in Nederland zijn voortgekomen uit charismatische vernieuwing** verzorgen samen op 1 juni, tweede pinksterdag, bovengenoemd programma. Het eerder opgezette programma is aangepast vanwege het coronavirus en omdat mensen niet langer dan circa 1,5 uur aandachtig naar een beeldscherm kunnen blijven kijken.

Paus Franciscus en de doelstellingen van CHARIS

Op initiatief van paus Franciscus hebben katholieke charismatische initiatieven in 2019 een nieuw internationaal dienstwerk gevormd onder de naam CHARIS. Op nationaal niveau krijgt dit gestalte in een Service of Communion die in Nederland voor het eerst naar buiten treedt door het programma op 1 juni te verzorgen.  Spreker Jean-Luc Moens is de eerste internationale moderator van CHARIS dat kantoor houdt in het Vaticaan. Hij kent de charismatische vernieuwing vanaf de jaren zeventig en heeft een lange staat van dienst in de internationale Gemeenschap Emmanuel. Hij spreekt op 1 juni in het Nederlands over de drie doelstellingen die paus Franciscus aan CHARIS meegaf:

- verbreiding van de doop in de Geest;

- eenheid onder alle christenen bevorderen;

- dienst aan de mensen die materieel of geestelijk arm zijn.

Voorbereiding thuis

De Nederlandse CHARIS Service of Communion heeft een boekje gepubliceerd met citaten van paus Franciscus over charismatische vernieuwing rond negen thema’s. Bij elk thema staat een icoon en een gebed. Achter in het boekje staat een toewijdingsgebed waarmee mensen hun inzet voor Gods bedoelingen met charismatische vernieuwing, zoals door paus Franciscus verwoord, expliciet kunnen maken. De per e-mail toegestuurde toewijdingsgebeden zullen op 1 juni afgedrukt in de eucharistieviering voor het altaar worden gelegd en 's avonds aan hulpbisschop Van Burgsteden gegeven. De organisatie drukt hiermee uit te willen opereren onder de pastorale verantwoordelijkheid van de bisschoppen.

Dit boekje, getiteld Noveengebed-Dienstbaar aan de stroom van Gods genade, is gratis te downloaden en blijft ook na 1 juni zeer actueel. Het is in een prachtige uitvoering in drukwerk tegen een financiële bijdrage verkrijgbaar via katholiekbriefapostolaat@hotmail.com, tel. 06-25451993.

*Lijfelijk aanwezig zijn

Vanwege de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus is het programma uiteindelijk afgestemd op een goede ontmoeting via internet in Zoom. Lijfelijk aanwezig zijn in de Rafaëlkerk in Utrecht heeft daarom weinig zin, mede omdat van het programma alleen de kerngedeeltes van de eucharistieviering in de kerk zelf plaatsvinden. Muziek, zang, lezingen en voorbeden zijn ook in de kerk alleen via internet te horen. 

Paus Franciscus juni 2017

Jean-Luc Moens, paus Franciscus en kardinaal Suenens Jean-Luc Moens, kardinaal Suenens en paus Franciscus

Spreker Jean-Luc Moens is de eerste internationale moderator van CHARIS. Hij kent de charismatische vernieuwing vanaf de beginjaren met kardinaal Suenens in de jaren zeventig en heeft een lange staat van dienst in de internationale Gemeenschap Emmanuel. Hij is opgegroeid in België en werkte onder meer in Afrika. Hij spreekt over de drie doelstellingen die paus Franciscus aan CHARIS meegaf:

PS 1 juni 2014

Op 1 juni is het precies zes jaar geleden dat paus Franciscus in het Olympisch stadion te Rome voor het eerst publiekelijk aanstuurde op samenvoeging van internationale serviceorganisaties voor charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. Direct na zijn toespraak vroeg hij om gebed voor hemzelf en knielde hij op de grond. 

BestandenMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter