CHARIS

 

Programma Charisdag 2023
Voor alle leeftijden
 

Lied 'Kom Heilige Geest, beweeg mij'

De tekst is een gebed. Klik  hier om te horen hoe Bernadette dit zingt. Zie onder de bestanden met bladmuziek. Vrij te gebruiken voor niet-commercieel gebruik.

Refrein: Kom Heilige Geest, beweeg mij, beweeg mij, beweeg mij. Kom Heilige Geest, beweeg mij, doe mij opstaan en laat mij zien.

Laat ons getuigen van uw liefde.

Laat ons getuigen zijn van uw macht.

Toon in ons leven uw grote daden.

Toon door ons uw heilige kracht.

 

Geef ons wijsheid en schenk uw vreugde.

Geef ons vrede, er is veel nood

aan uw liefde in deze wereld.

Doe ons ontwaken uit de dood.

 

Doe ons verstaan wat U wilt zeggen,

onderscheiden waar U op doelt.

En laat uw liefde in ons het werk doen,

waartoe U ons geroepen heeft.

 

Schenk ons uw gaven en spreek in talen,

die allen raken, ja ieder woord.

Opdat de mensen die wij dienen,

leven tot lof voor U, o God.

 

Kom Heilige Geest, beweeg ons.

Doe ons opstaan en zend ons uit.

Bernadette Luijcks-Hemelsoet maakte op verzoek van de organisatie dit lied bij het thema van de Charisdag 2023: Kom Heilige Geest, beweeg mij. Ze heeft het ook zelf op die dag ten gehore gebracht: zie video. Het is een gebed om te bidden als synodale kerk.

Het thema Kom Heilige Geest, beweeg mij staat in het kader van het synodaal proces binnen de katholieke Kerk. Daarin leren we luisteren naar elkaar en proberen we samen te onderscheiden wat de Geest ons wil zeggen, waar de Geest ons toe wil bewegen.

Het lied begint met “beweeg mij.” Dat is een gebed van persoonlijke overgave aan de leiding van de Heilige Geest.

Vanuit ieders persoonlijke overgave kunnen we na het laatste couplet samen zingen: “Kom Heilige Geest, beweeg ons”.

Vanuit dit gebed kunnen we respectvol luisteren naar elkaars belevingen, meningen en argumenten, om samen gelovig te onderscheiden waar Gods Geest in een concrete situatie op doelt.

AudioBestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter