Woorden en beelden ontvangen op 1 juni 2020

ontvangen beelden in ochtendprogrammaMensen die tijdens het luisterend bidden op 1 juni 2020 een ingeving van de Geest dachten te krijgen, konden dat doorgeven aan een onderscheidingsteam. De volgende woorden zijn daarna op scherm gepubliceerd:

•Beeld van adelaars die boven de storm cirkelen.
Adelaars zoeken bij de storm geen schuilplaats, ze laten zich meenemen door de wind naar grotere hoogten om van boven neer te kijken. De Heer vraagt ons om te zijn als adelaars die boven de storm vliegen, krachtig en vol van vertrouwen. Om zo een baken van licht en sterkte te zijn voor dit land.
•Beeld van Jezus Christus zittend op de troon en liefdevol naar ons neerkijkend. Wij die allen rondom Hem knielend Hem aanbidden, met onze neus tot op de grond.
•God roept de kerk op om naar buiten te treden om het verschil te maken voor de wereld die in de duisternis wandelt om God’s liefde naar de mensen heen te brengen.
•Laat je niet bedwelmen door aardse zaken, maar laat je bedwelmen door Mij alleen.
•Jezus op de troon met iedereen aan zijn voeten. Iedereen  is vandaag met elkaar verbonden en Hij zal ieder van ons genezen.
•Jezus is overwinnaar. Hij heeft al onze zonden en tekortkomingen overwonnen.
•De zon zal ook weer schijnen in ons hart.
•Een kalme kustlijn en een schim die bij de hand genomen werd en de woorden:
“Wees niet bevreesd mijn kind, ik zorg voor je.”
•Matteus 24, 13: Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden.
•Matteus 3, 11: Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
•Handelingen 2, 43-47: Ontzag beving eenieder, want door de apostelen warden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en hun goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart.
•Romeinen 14,17: Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar is gerechtigheid vrede en vreugde door de heilige Geest.
 
Meer over het charisma profetie

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter