CHARIS

 
 

Uitnodiging mee te doen met noveengebed en toewijding

Aan: allen die betrokken zijn bij CHARIS

Van: CHARIS Service of Communion Nederland

Broeders en zusters,

Hierbij nodigen we jullie uit om bijgaand NOVEENGEBED Dienstbaar aan de stroom van Gods genade te lezen, te overdenken en in je persoonlijke gebed te verwerken. (In 2024 worden tijdens deze noveen in alle bisdommen gebedsbijeenkomsten georganiseerd. Klik hier voor de details.) Negen thema's van paus Franciscus over charismatische vernieuwing, met bij elk thema een gebed en een icoon. Het kwam tot stand op initiatief van de CHARIS Service of Communion van Nederland, een service aan elkaar en aan heel de Kerk. Vanuit verbondenheid in de Geest tussen alle gemeenschappen en initiatieven die zijn voortgekomen uit charismatische vernieuwing in de katholieke Kerk.

CHARIS is op verzoek van paus Franciscus ontstaan. Aan ons om daar invulling aan te geven. In de eerste plaats door ons te bezinnen op Gods bedoelingen met charismatische vernieuwing. Bijgaand noveengebed is daarbij een hulp. Het is bezinningsmateriaal in de periode tussen Pasen en Pinksteren en een versterking van ons gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het is voor allen die gedoopt zijn in de Heilige Geest* en allen die daarnaar verlangen.

In 2020 schreven we:

Een toewijding uitspreken/uitschrijven

Paus Franciscus omschrijft de charismatische vernieuwing als een ‘stroom van genade’ en noemt ons dienaar of dienares van deze stroom van genade. Wij nodigen je uit om je toe te wijden als dienaar/dienares van deze stroom van genade. Dat kan met het gebed aan het einde van bijgaand boekje of een eigen varianttekst daarop. Op CHARIS-dag van 1 juni willen we zoveel mogelijk briefjes met persoonlijke toewijding in een eucharistieviering voor het altaar leggen ten overstaan van de bisschop die namens de bisschoppenconferentie het contact onderhoudt met de nieuwe bewegingen en ook met de CHARIS, emeritus hulpbisschop J. van Burgsteden sss. Vanwege het coronavirus zullen we aan deze eucharistieviering deel kunnen nemen met waarschijnlijk slechts enkelen in Utrecht en met velen via internet. Je toewijding kun je per e-mail sturen aan aanmelding@charis4all.nl. Deze briefjes met toewijding zullen we aan de bisschop toevertrouwen, waarmee we uitdrukken dat we ons dienstwerk willen doen onder de pastorale verantwoordelijkheid en de herderlijke taak van onze bisschoppen.

2024: Ook nu nog kun je het toewijdingsgebed ondertekenen als een belofte van jou aan God. Als je dat ook nog per e-mail stuurt, bemoedig je daarmee de leden de Nederlandse CHARIS Service of Communion

BESTELADRES Noveenboekje

De digitale versie is gratis te downloaden, zowel een versie met iconen om op je computer of mobiel te lezen; als ook een versie zonder iconen die op A4 formaat geprint kan worden (print dan vooral pagina 3 tot en met 7 om in je bijbel te leggen). Zolang de voorraad strekt zijn gedrukte exemplaar van dit prachtige boekje ook verkrijgbaar. Klik hier voor bestellingen en downloads.

 

Met elkaar

Het zou mooi zijn als jullie in groepjes van minimaal twee personen de negen thema’s een voor een bespreken en in gebed brengen, door elkaar te ontmoeten, via de telefoon of internet.

Laten we bidden voor al degenen die geroepen zijn om dienares of dienaar te zijn of te worden van de stroom van genade.

Met broederlijke groet,

Kees Slijkerman

coördinator CHARIS Service of Communion Nederland

Meer: www.charis4all.nl

*Doop in de Heilige Geest wordt door CHARIS omschreven als “een levensveranderende ervaring van de liefde van God de Vader, uitgestort in iemands hart door de Heilige Geest, ontvangen door overgave aan Jezus als Heer. Het brengt het sacramentele doopsel en vormsel tot leven, verdiept gemeenschap met God en met medechristenen, wakkert evangelisatie-ijver aan en rust een persoon toe met charisma’s voor dienstbaarheid en missie.”

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter