KCV

 
 

a4083

Gaven en vruchten van de Heilige GeestEdgard Peeters

Deze scriptie bevat heldere informatie over charisma's van de Geest, de vrucht van de Geest en de doop in de Geest. Gezaghebbende literatuur is hierin zeer leesbaar verwerkt.

Dit werkstuk is tot stand gekomen onder deskundige begeleiding van prof. dr. Jan Van der Veken, die een exemplaar heeft overhandigd aan Kees Slijkerman. Zij ontmoetten elkaar binnen het kader van de leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Auteur Edgard Peeters gaf toestemming voor publicatie op www.kcv-net.nl, onder meer ten behoeve van de subwebsite die geheel is gewijd aan charisma's.

Deze scriptie is gemaakt in 2007-2008 binnen het kader van onderwijs aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, Canadalaan 113, 2030 Antwerpen.

 

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter