De KCV

Extra tijd met God alleen
Lees verder >>
Op ons full-colour tijdschrift
Lees verder >>
Steun ons met gebed en giften
Lees verder >>
 
 

Activiteiten

Wat aantallen deelnemers betreft zitten er in het jaarprogramma van de Katholieke Charismatische Vernieuwing vier hoogtepunten. Dat zijn:

- de Nationale Open Dag op de tweede pinksterdag;

- de Vakantieconferentie Celebrate in de meivakantie;

- het 4U! festival in de zomer;

- het Tienerfestival Hightime in december en

- het Toerustingsweekend in januari.

Ook het Are You Ready-vormselproject heeft een groot aantal deelnemers, op meerdere momenten in het jaar. 

Aantallen zeggen natuurlijk niet alles en er zijn nog veel meer activiteiten waardoor de inhoudelijke kant van deze Vernieuwing zich verspreidt en vruchtbaar wordt:

retraites,

weekends voor genezing,

gebedsgroepen die regionaal samenkomen en in parochies activiteiten ontplooien,

geloofsvormingen / vormingscursussen,

Werkgroep Genezing, Bevrijding en Evangelisatie

'Bidden om vernieuwing en genezing',

muziek en zang,

publicaties,

periodieken,

deze website,

Facebookpaginas,

het Are You Ready-vormselproject,

en speciale activiteiten voor tieners, jongeren, kinderen, en gezinnen.

En dan organiseert de KCV ook nog samen met andere bewegingen en organisaties activiteiten, bijvoorbeeld voor de oecumene, bisdommen, Kerkprovincie, parochies en pastoraal werkenden.

De Heilige Geest brengt mensen in beweging en ook tot rust en inkeer, tot persoonlijk gebed en Bijbellezen en het vieren van de sacramenten, een persoonlijke ontmoeting met God. Actie en aanbidding.

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter