KCV

 

sub website kinderen
Voor alle informatie over de KCV-programma's voor kinderen
 

Kinderen

Voor kinderen organiseert de Katholieke Charismatische Vernieuwing aparte activiteiten, met name tijdens de vakantieconferentie Celebratetijdens het Toerustingsweekend in januari en tijdens de Nationale Open Dag op tweede pinksterdag. Terwijl u dan als ouder geniet van het volwassenenprogramma, zijn er speciale kinderprogramma's waar alle kinderen zich voor kunnen aanmelden.

Op onze speciale subwebsite Kinderen komt alle informatie over wat we de kinderen te bieden hebben en de geschiedenis van deze tak van werk van de KCV.

Visie kinderwerk

Wij mogen tijdens de kinderprogramma’s die wij verzorgen de kinderen een stukje begeleiden in hun geloofsontwikkeling. Daarvoor willen we een volwaardig programma bieden en de kinderen voor vol aanzien als broertjes en zusjes in Christus. We worden er als kinderwerkers bij bepaald dat we onszelf met het oog op die taak verder mogen scholen en met elkaar in geloofsgesprek moeten blijven. ‘Laat de kinderen tot mij komen, want voor hen is het koninkrijk van God,’ zei Jezus. Hij neemt hen serieus. 

Liesbeth Timmermans, coördinatrice kinderwerk KCV

----------------------------

Er wordt meer voor kinderen gedaan waar de KCV indirect ook bij betrokken is.

Mede door de inzet en het gebed van veel mensen die bij de KCV betrokken zijn kon ook een bijzonder project met kindermusicals mogelijk worden: KISI. Zie www.kisi.nl.

Veel mensen die bij de KCV betrokken zijn werken ook mee met Samuel Advies voor geloofsgroei, dat is uitgegroeid tot een centrum dat heel veel materiaal en adviezen heeft voor het werken met kinderen. Zie www.samueladvies.nl.

Frater Siardus van der Zweep heeft in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw, in verbondenheid met de KCV, ondersteuning en materiaal geleverd voor kinderclubs. Dit was het katholieke kinderwerk Wanwee

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter