KCV

 
 

Meer activiteiten

Er zijn meer activiteiten vanuit de KCV. En ook activiteiten waar de KCV aan meewerkt.

Leerstoel

De leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing, gevestigd aan de VU te Amsterdam, is een klein belangrijk project van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de KCV samen. Vanuit de KCV verzorgt Kees Slijkerman, als secretaris van het leerstoelbestuur, de website www.stucom.nl/leerstoel en de gratis e-mail-infobrief.

Pastoraal congres

De KCV en de Focolarebeweging zijn de belangrijkste dragers van het Pastoraal congres, dat elke twee jaar namens de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen georganiseerd wordt voor allen die werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn. Namens de bisschoppenconferentie is bisschop J. van Burgsteden sss hier actief bij betrokken. Vanuit de KCV verzorgt Kees Slijkerman de gratis e-mail Nieuwsbrief pastoraal congres, en een bijbehorende website, www.stucom.nl/pastoraalcongres. Vertegenwoordigers van genoemde bewegingen en gemeenschappen ontmoeten mgr. J. van Burgsteden sss en elkaar tweemaal per jaar.

Nieuw oecumenische ontwikkelingen

Een grote oecumenisch project met een stevige inbreng vanuit de KCV was de bijeenkomst Wij kiezen voor eenheid, 6 oktober 2012 op het Malieveld, met 3000 deelnemers. De meeste deelnemers kwamen uit de pinkster- en evangeliegemeenten. Voor velen van hen was dit een eerste stap richting de 'traditionele kerken', inclusief de Rooms-katholieke Kerk.

De KCV zorgde er van 1999 t/m 2009 voor dat er jaarlijks een (informele) dialoog was tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en rooms-katholieken. Dit bleek een goede voorbereiding op officiële contacten, die daarna vanuit de bisschoppenconferentie gelegd zijn met de VPE en de Evangelische Alliantie. Bij die officiële besprekingen met hen, vervult de KCV een verbindende rol. 

VideoMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter