KCV

 
 

Kardinaal Farrell over Dienst van Bevrijding

Kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven

Over het boek Dienst van Bevrijding

 

“De ontmoeting met Jezus Christus, die verrezen is en leeft, herschept het leven van mensen. Terwijl zij zich aldus bewust worden van Gods grote barmhartigheid en van hun waardigheid als kinderen van God, krijgen zij tevens een duidelijker begrip van de donkere aspecten in hun leven, die obstakels vormen voor hun verbondenheid met God, met alle mannen en vrouwen, en om een christelijk leven optimaal te beleven. Zoals het evangelie ons onder de aandacht brengt, onthult de aanwezigheid van het licht van het Woord de duisternis die in ons is (vgl. Joh. 1,5).

(…) Bevrijdingsdienst, hoewel deze scherp onderscheiden moet worden van groot (of openbaar) exorcisme – voorbehouden aan een bisschop en de door hem aangestelde priesters en gebaseerd op de geëigende rituelen –, brengt een besef teweeg van de immense genezende en bevrijdende kracht die uitgaat van de persoon van Jezus, Zoon van God, in wiens naam de bevrijding wordt uitgesproken. Tevens is het een bemoedigende herontdekking van de rijkdom van ons doopsel, dat elke gelovige tot een lid van het lichaam van Christus maakt, iemand die - tot op zekere hoogte - deelt in de goddelijke voorrechten van Christus het Hoofd.

(…) De Commissie aanvaardde de aanwijzingen van de Congregatie voor de Geloofsleer, alsmede het advies van vele theologen en deskundigen op dit gebied. Het zorgde ervoor dat de volledige behandeling van het thema op een gedegen Bijbelse, patristische en magisteriële fundering werd gebaseerd. Op deze manier draagt het erfgoed van de leer en de pastorale praktijk van de traditie van de Vroege Kerk ertoe bij de ervaring van de charismatische vernieuwing te verrijken, en wordt de bevrijdingsdienst geplaatst op de solide grond van het geloof van de Kerk.

(…) De hernieuwde reflectie op de dienst van bevrijding, die aangewakkerd is door de reeds lang gevestigde praktijk binnen charismatische vernieuwing, kan nu de hele Kerk – leken, geestelijken en religieuzen – van dienst zijn om meer ontvankelijk te zijn voor deze "doopgave" die aan alle leerlingen van Christus wordt geschonken, en die in zijn volledige waarde moet worden erkend bij de geestelijke begeleiding van de gelovigen.”"Vanaf het moment dat ik ging schrijven over dienst van bevrijding, had ik de hoop dat iemand een stevige fundering zou leggen voor bevrijdingswerk in een katholieke context, met een grotere theologische precisie dan ikzelf te bieden had. Ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat het met dit boek gelukt is. Dit werk toont aan dat bevrijdingswerk in het parochieleven een transformerend onderdeel kan zijn, dat de Heilige Geest kan gebruiken om vrijheid onder Gods mensen te brengen!”

Meer over het boek Dienst van Bevrijding en het Besteladres

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter