De KCV

Extra tijd met God alleen
Lees verder >>
Op ons full-colour tijdschrift
Lees verder >>
Steun ons met gebed en giften
Lees verder >>
 

Deelnemers aan eerdere edities
Vertellen wat je aan deze vorming hebt

Hoor Bruce Clewett
Over leerling worden

Follow me Wenen
Verslag Mark Borst 

Follow Me

Dinsdag 01 juni 2021

In september 2021 gaat de vierde Follow Me! cyclus van start.

Een 'discipelschapsvorming' van acht weekenden voor jongeren van 16 - 26 jaar (als je ouder bent in overleg), waarin belangrijke aspecten van aan de orde komen van het leerling-van-Jezus zijn. Aanmelden vóór 1 juni, maar voor een goede voorbereiding is natuurlijk eerdere aanmelding heel bemoedigend.

Inspelend op de actuele situatie en mogelijkheden is deze vierde cyclus uitgesteld naar waarschijnlijk september 2021, maar voor die tijd zal er ook een aangepast programma zijn. Neem met het team contact op voor programma's die eerder aangeboden worden. E: info@followme-nederland.nl

Follow Me tekening

Leerlingen van Jezus maken

Follow Me! is katholiek, richt zich op alle jonge katholieken tussen 16 en 26 jaar, is voortgekomen uit de oecumenische zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht en staat open voor medewerkers en deelnemers die niet katholiek zijn.

Het is niet een project van een bepaalde groepering of beweging, maar van een groep individuen met achtergronden bij verschillende groeperingen en bewegingen. 

Follow Me! beoogt geen specifieke vorm van spiritualiteit te propageren, maar helpt de deelnemers op hun weg naar een vertrouwde, persoonlijke relatie met de levende God. We willen jonge katholieken laten proeven en ervaren wat authentiek christelijk discipelschap is en in hen de droom en het verlangen laten groeien ‘alle volken tot leerlingen van Jezus Christus te maken’ (vgl. Matteüs 28, 19a).

Elk weekend staat een leerling van Jezus centraal en leer je deze leerling beter kennen:

Andreas, Zacheüs, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jezus, Jakobus, Johannes, Filippus en Petrus.

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een van de organisaties die dit vormingstraject draagt.

Meer info: followme-nederland.nl  en Followme-Facebook

Contact: info@followme-nederland.nl

 

<< terug naar het overzicht

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter