KCV

 

op deze plaatsen word meegebeden
Door gebedsgroepen en personen in heel Nederland

ROUTEBESCHRIJVING
Naar Prins Karelstraat 100 in Helmond

Bidden om Pinksteren
Boekje dat hierbij gebruikt kan worden
 

Pinksternoveen samen bidden

BIDT MEE VOOR EEN NIEUW PINKSTEREN WERELDWIJD

-  Kom Heilige Geest ! -

Uitnodiging om in Helmond een deel van de Pinksternoveen te bidden

en in eigen regio mee te bidden

Start 25 mei 's avonds - nacht en dag om beurten doorbidden - tot en met zaterdag 3 juni

Zie hier op welke plaatsen in Nederland word meegebeden (op 23 mei bijgewerkt schema).

Programma in Helmond, Prins Karelstraat 100:

Donderdag, Hemelvaart, 25 mei

19.30 uur inloop met koffie

20.00 - 21.30 uur Gezamenlijke start, met korte inleiding, ruime tijd van lofprijzing, aanbidding. 

Aansluitend doorlopend gebed in dezelfde kapel.

Vrijdag 26 mei t/m zaterdag 3 juni doorlopend gebed in dezelfde kapel met soms een gedeelte in de kerkruimte van de Jozefkerk die ernaast staat.

8.30      Kerkelijk morgengebed - Jozefkerk, Tolpost 1(naast Prins Karelstraat 100)

9.00      Eucharistieviering - Jozefkerk 

9.30      stille aanbidding 

9.30      Ontmoeting, koffie

             Inleiding/overweging (huiskamer, zie schema inleidingen) *                    

12.30 - 13.00  lunch en soep, voor wie wil (vrijwillige bijdrage) *

15.00 - 15.30 Koffie *

17.30 - 18.00 brood en soep, voor wie wil (vrijwillige bijdrage)  *

21.30    Ontmoeting en koffie indien wenselijk*

23.00    nachtaanbidding (aanbellen of bellen nr. 0492-474362)

* Tijdens inleiding en lunch blijft de aanbidding doorgaan.

   Tijdens de koffie ontmoetingstijden is er ook iemand aanwezig voor een gesprekje of persoonlijk gebed. 

Vrijdags extra:

18.30 Rozenkrans - Jozefkerk.

19.00 Eucharistieviering - Jozefkerk.

              Pater Pio groep komt samen

Zaterdag gezamenlijke afsluiting: 3 juni 20.00 - 21.30 uur

19.30 uur inloop met koffie - Prins Karelstraat 100.

We beginnen met getijdengebed, daarna zullen we samen lofprijzen en danken.

Aansluitend mogelijkheid te blijven voor aanbidding of om nog even na te kletsen.

Info-folder programma Helmond vanaf 23 mei en voorbereiding 17 mei. 

Pentecostés van El Greco uit 1600 © Photographic Archive-Museo Nacional del Prado-MadridOver deze afbeelding

We vieren dit jaar dat de KCV wereldwijd 50 jaar bestaat. Reden des te meer om samen te bidden voor een nieuwe uitstorting van de H. Geest, een nieuw Pinksteren in de Kerk, in onze parochies en in de KCV.

Paus Franciscus heeft met Pinksteren de hele KCV wereldwijd uitgenodigd om de 50e verjaardag van het begin van deze vernieuwingsbeweging met hem te komen vieren in Rome. Hij zei: “De wereld heeft mannen en vrouwen nodig die vervuld zijn van de heilige Geest, die de moed, de hoop, het geloof en de vol­harding van de leerlingen van Christus hebben. De gave van de heilige Geest werd in rijke over­vloed aan de Kerk en aan ieder van ons gegeven, opdat wij zouden leven van­uit een zuiver geloof en met een liefde die tot actie aanzet, en opdat wij het zaad van verzoening en vrede zouden verspreiden”. Laten we daar met aandrang voor bidden.

In eigen regio

Daarom willen we ons ook dit jaar als KCV-Nederland weer verenigen met de vele landen wereldwijd die gezamenlijk de Pinkster­noveen bidden en zo op een hele bijzondere manier naar Pinksteren toeleven!  De afgelopen jaren hebben velen gehoor gegeven aan de oproep om mee te bidden. Wij willen u graag uitnodigen om er samen voor te zorgen dat er in ons land negen dagen lang - 24 uur per dag - mensen aan het bidden zijn. Daarom stellen we u het volgende voor: 

Als groep, regio, gemeenschap of individueel negen dagen lang, één of meerdere uren per dag te bidden, zodat we met alle deelnemende bidders uit het hele land dagelijks 24 uur vol kunnen maken(u zou ook kunnen kiezen om gedurende de 3 dagen voor Pinksteren één of enkele uren te bidden, als een soort Pinkstertriduüm).

Jullie zouden ook als regio/groep kunnen afspreken om een gebedswake (avond of nacht) te houden.

Dit jaar extra:

Een uitnodiging tot gebed in Helmond:

Samen bidden in onze gerestaureerde Aanbiddingskapel van het dienstencentrum in Helmond, Prins Karelstraat 100. We beginnen met een gezamenlijke lofprijzing op Hemelvaartsavond, donderdag 25 mei om 20.00 uur en bidden door tot en met zaterdagnacht 3 juni. We nodigen u allen in het hele land uit, om samen in eenheid in Helmond te komen bidden. We geloven dat ons persoonlijk gebed, maar zeker ook ons gezamenlijk gebed van groot belang is. Daarom zijn ook groepen van harte welkom!  Verder is er de mogelijkheid tot stille aanbidding, lofprijzing, voorbede en het sacrament van verzoening op de uren dat er een priester aanwezig is. Er zullen momenten van ontmoeting zijn en tevens enkele inleidingen om het Pinksterfeest nog meer in ons hart te kunnen gaan beleven. Zie boven het programmaschema in Helmond.

U kunt zich opgeven om bepaalde uren te komen bidden, ook ’s nachts. Voor meer informatie kunt u bellen met ...

Jolanda Swinkels, namens de Pastorale Kerngroep

Eigen schema invullen en mailen

Voor alle mensen uit de gebedsgroepen van de KCV die niet naar Helmond kunnen komen om te bidden, maar die toch mee willen doen met de landelijke Pinksternoveen is er de mogelijkheid om in onderstaand formulier uw eigen schema in te vullen als gebedsgroep, regio of gemeenschap en zorgt u ervoor dat er – zoveel als mogelijk is – door iemand gebeden wordt. Graag ontvangen we een kopie van jullie lijst om een totaallijst samen te kunnen stellen. Zou u die aan het Diensten­centrum willen sturen, zo mogelijk aan het emailadres: info@kcv-net.nl of door ons een kopietje van de ingevulde lijst toe te sturen. Wij kunnen dan z.s.m. een overzicht rondsturen waarop te zien is wie wanneer bidt en welke uren nog openstaan.

Monique Voorhout, Dienstencentrum KCV, '  0492 -  55.46.44,  info@kcv-net.nl

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter