KCV

 
 

Paus: Gods Geest schept eenheid in verscheidenheid

Paus: Gods Geest schept eenheid in verscheidenheid

Rome, 4 juni 2017 Sint-Pietersplein

In zijn pinksterhomilie had paus Franciscus het over twee verleidingen voor de Kerk in het streven naar eenheid in verscheidenheid.

Paus Franciscus heeft vanochtend op het Sint-Pietersplein de pontificale hoogmis van Pinksteren gecelebreerd. In zijn homilie had hij het over twee verleidingen voor de Kerk: het streven naar verscheidenheid zonder eenheid en het streven naar eenheid zonder verscheidenheid.

De Heilige Geest geeft ieder van ons een gave en allen verzamelt Hij in eenheid. Met andere woorden: dezelfde Geest creëert de verscheidenheid en de eenheid. Op deze wijze vormt Hij zich een nieuw volk, verscheiden en verenigd: de universele Kerk”, sprak paus Franciscus tot de duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein.

Geen verscheidenheid ten koste van eenheid

In de Kerk dient volgens de paus dus een door de Geest gewilde eenheid in verscheidenheid te heersen. Sommigen in de Kerk leggen echter zoveel nadruk op afwijkingen van wat zij als de enige rechte weg beschouwen, dat dit ten koste van de eenheid gaat. Franciscus noemt hen de zogenaamde hoeders van de waarheid. Die bevinden zich zowel ter linker- als ter rechterzijde van het kerkpolitieke speelveld. Enerzijds gaat het om inflexibele hoeders van het verleden en anderzijds om avantgardisten van de toekomst. De beide groepen gedragen zich volgens de paus niet als nederige en dankbare kinderen van de Kerk.  

Geen eenheid zonder verscheidenheid

De tegenovergestelde verleiding, het streven naar eenheid zonder verscheidenheid, gaat ten koste van de vrijheid, zegt de paus. Zo verwordt de eenheid tot eenvormigheid (uniformità). Dan ontstaat de verplichting om alles samen op gelijke wijze te doen en om allemaal op dezelfde wijze te denken. Daardoor is er volgens Franciscus sprake van een schijneenheid omdat die is gebaseerd op controle en niet op de van de Geest gegeven vrijheid.

Aan het einde van de eucharistieviering bad de paus het Mariale paasgebed Regina Caeli. Daaraan voorafgaand vroeg hij de Heilige Geest om genezing van de plaag van terrorisme en oorlog. Hij bad ook voor de getroffenen van de terreuraanslag in Londen afgelopen nacht, waarbij zeven doden en tientallen gewonden vielen.

Bron: CTV/KTO.nl KERKNET-REDACTIE 4 juni 2017 - 15:59

Officiële Engelse vertaling van de complete hun homilie

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter