KCV

 

Mensen van het eerste uur
Dienstbaar aan deze vernieuwing in de katholieke kerk in Nederland
 

Leden Kerngroep-Bestuur

In 1985 werd er door het Landelijk Charismatisch Overleg een huishoudelijk reglement gekoppeld aan de statuten van de Stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde, die haar naam in 2001 veranderde in Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing. In dat huishoudelijk reglement van 1985 werd voor het eerst de procedure voor lidmaatschap van de Landelijke Pastorale Kerngroep vastgelegd met kandidaatstelling, verkiezing, benoeming en rooster van aftreden. In de jaren daarvoor hadden o.a. pater André Beijersbergen sM, Ed Arons en Jozef Horsthuis een ‘voorzitter-achtige rol’ gehad in een Pastorale Kerngroep die ook enige tijd Nationale Stuurgroep heette.

Voorzitters van de Landelijke Pastorale Kerngroep waren achtereenvolgens Kees Slijkerman (1985-1990), Tiny Pouwels (1990-2000), Peter Van Hoof (2000-2008, met een korte onderbreking waarin Simone Klarenbeek voorzitter was), Piet Timmermans (2008-2016), ad interim Ine Stassen, Gerlo Sogtoen (2017-…). Peter Van Hoof en Piet Timmermans waren in hun periode tevens voorzitter van het Stichtingsbestuur, waar de (Landelijke) Pastorale Kerngroep een tijdlang mee samenviel. Daarna werd gekozen voor de naam Pastorale Kerngroep, zonder Landelijke.

Het stichtingsbestuur, dat sinds de oprichting van de stichting in 1976 verantwoordelijk was voor financiën, eigendommen en arbeidsvergoedingen, had van 1976 t/m 2001 als voorzitters Anton Ruiter, Ton Kerssens, Jos Borsboom en na 2012 Prosper Sassen.

Dit overzicht van oud-leden van de (Landelijke) Pastorale Kerngroep en het bestuur van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing is niet compleet en kan in de loop van de tijd aangevuld worden.

Kees Slijkerman, 22 december 2023

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter