KCV

 

de preek
Bij de uitvaart van Jos Oorsprong
 

In memoriam pater Jos Oorsprong

In memoriam pater Jos Oorsprong, dominicaan

12 december 1928 – 4 augustus 2018

Toen hij in de jaren tachtig pastoor in Utrecht was deed iemand hem een retraite cadeau waarin pater Jaap Borst MHM de spreker was, een retraite van de Katholieke Charismatische Vernieuwing voor priesters, diakens en pastoraal werkers (M/V). Thuisgekomen zocht hij contact met charismatische gebedsgroepen en liet hij de vorming tot leven in de Geest organiseren in zijn parochie. Nadien zou hij nog vele jaren voorgaan in de maandelijks eucharistieviering van gebedsgroep Utrecht, ook toen hij al in Zwolle woonde. Aan die pastoresretraite bleef hij jaarlijks trouw deelnemen, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Hij heeft ook zelf retraites verzorgd. 

In 1991 nam hij deel aan een internationaal oecumenisch charismatisch congres in Engeland. Zijn impressie daarvan in Bouwen aan de Nieuwe Aarde weerspiegeld veel van zijn geloofsbeleving. Aan het einde schrijft hij:

"Het was Jezus zelf die zijn leerlingen de opdracht gaf heel de wereld over te gaan en het evangelie te verkondigen. Waar dit herhaaldelijk ter sprake kwam, trof mij bij een inleiding bijzonder de uitspraak: 'eigenlijk is het onmogelijk om echt in Christus te geloven zonder te branden van verlangen om te prediken en te getuigen'. De spreker haalde hierbij de woorden uit Handelingen 26,16 aan: 'Zie, Ik stel u aan tot dienaar en getuige'. Precies deze tekst is het die ik zesendertig jaar geleden op mijn priesterprentje liet afdrukken. Nog steeds voel ik mij er sterk door aangesproken, en ik zag haar op dit moment dan ook geheel in de lijn van de bedoeling van dit congres: in de kracht van de Geest inspirerend met elkaar omgaan 'opdat de wereld moge geloven'.

Ten slotte denk ik heel dankbaar terug aan een ervaring op de vooravond van het congres, toen wij in de kapel van het 'Croy'-huis biddend en luisterend samen waren. Op een gegeven ogenblik klonk een woord van de Heer dat enkele plaatsen áchter mij uitgesproken werd als komend uit het tabernakel vóór mij. Ik onderging het als een mogen beluisteren van Christus die mij persoonlijk aansprak op mijn roeping het zaad van de Blijde Boodschap uit te dragen. Het was als een herhaling van het 'Zie, Ik stel u aan tot dienaar en getuige'. Een genadevolle ervaring die me altijd bij zal blijven en die ook een bevestiging voor mij was waar ik de laatste tijd vaak getuig van mijn geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie."

Kees Slijkerman

Lees hier zijn hele artikel WAAR DE GEEST GEEN ONDERSCHEID MAAKT

Melding op de website van de dominicanen met dit interview.

EENVOUDIG EN BESCHEIDEN 

Mijn gedachten gaan terug naar de tijd, dat pater Oorsprong in 1992 naar Groningen kwam om ons te begeleiden bij de vorming tot ‘Leven in de Geest’, een cursus van zeven weken. We hadden gekozen voor de methode  ‘Adem van Leven’, van pater Amand o.f.m.cap. Iedere week kwam hij uit Zwolle naar Groningen. Een van zijn eerste opmerkingen was: Zwolle-Groningen is net zo ver als Zwolle-Utrecht. Zo van: zo ver is Groningen dus niet. We waren met 28 personen, leden van de gebedsgroepen uit Groningen en Drachten, ook een paar mensen van protestantse huize uit de groep van Uithuizen. De deelnemerslijst ligt nog altijd bij mij in een la. Het waren bijzondere weken met als hoogtepunt een persoonlijk gebed met handoplegging. De eenvoud, bescheidenheid en bezieling van pater Oorsprong heeft ons allen diep getroffen. Ik ga de lijst met deelnemers nog maar eens bij langs. Velen zijn overleden. Ze hoorden vast en zeker bij het ontvangstcomité aan de hemelpoort om pater Oorsprong een warm welkom te heten. 

Leo Omlo 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter