KCV

 
 

Pastoor Harry Hofstede

18 december 1930 - 15 mei 2022

Op zondag 15 mei 2022 is emerituspastoor Harry Hofstede overleden. Hij was priester van het bisdom Rotterdam en een van de mensen van het eerste uur van de charismatische vernieuwing in de katholieke Kerk in Nederland.

Hij werd geboren op 18 december 1930 en priester gewijd op 15 juni 1957, maar de vreugde van zijn priesterschap was hij in 1977 wel kwijt. Op 2 november 1977 om 16.00 uur kwam daar een grote innerlijke verandering in toen pater Auspicius van Corstanje, een van de pioniers van charismatische vernieuwing in de katholieke Kerk in Nederland, een bijbel naar hem toe schoof.

‘Ik sloeg die bijbel open en las over de opwekking van Lazarus en het wegrollen van de steen voor het graf. Dat gebeurde bij mij toen. Van binnen brak er een licht in mij door. Tranen begonnen te stromen.' Er was ineens iets in hem veranderd. 'Het voelde alsof ik de dag ervoor de priesterwijding ontvangen had. Ik zie me nog lopen (mijn auto deed het niet) over de Laan van Meerdervoort naar de H. Familieparochie, waar ik kapelaan was. De parochianen merkten grote veranderingen in mij op.'

Kom naar onze gebedsgroep

Aan deze ommekeer in het hart van kapelaan Hofstede was iets voorafgegaan. Een zekere zuster Auxilia had veel voor hem gebeden en hem gezegd: 'Kom naar onze gebedsgroep en praat met pater Auspicius.’ Harry had ook zelf het gevoel gehad dat er iets in zijn leven niet klopte, dat er 'iets rots' in zijn leven zat. Een paar maanden voor die tweede november was hij de getijden weer gaan bidden. Dat zijn de dagelijkse gebeden - vooral uit de psalmen - waar elke priester zich toe verplicht bij zijn priesterwijding.

Hij werd pastoor van de Jacobusparochie in Den Haag en vormde daar in 1979 de katholieke charismatische Jacobusgemeenschap van ongeveer negen mensen in Den Haag, die elkaar wekelijks ontmoetten tijdens een gemeenschapsavond. Een aantal van hen woonde en werkte in de pastorie. Het was een gemeenschap in de Jacobusparochie die zich richtte op gebed en dienstbaarheid in de pastoraal.* 

Willibrordushuis
Toen in 1988 in die parochie een groot klooster leeg kwam te staan, een gebouw aan de Oude Molstraat waarin voordien de schuilkerk van de Jacobusparochie gevestigd was, heeft pastoor Hofstede Anton en Nellie Ruiter - die naar een dergelijk klooster in Den Haag op zoek waren - gevraagd om hier eens te komen kijken. Ze kwamen en bleven*. Zo kreeg dit klooster, het Willibrordushuis, zijn huidige bestemming als centrum van gebed, evangelisatie en vorming.

Harry Hofstede was ook jarenlang lid van de KCV-werkgroep ‘Dienst van genezing en pastorale hulp’ en hield in zijn parochie ook diensten voor genezing. Hij was een trouwe deelnemer aan de jaarlijkse priesterretraite van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, tot de lichamelijke ongemakken hem dat niet meer mogelijk maakte. Levenslang wilde hij als priester dienstbaar blijven. Op 1 juli 2007 werd hij rector is in het r.-k. Zorgcentrum Roomburgh te Leiden, waar hij ook ging wonen en dagelijks voorging in de Eucharistie.

Lees meer over hem in de artikelen:

In gesprek met pastor Harry Hofstede en

Zuster Jacinta en de eerste open dagen van de KCV

*Op website van deze parochie is ook in 2022 nog altijd een groep te vinden, de Sint Jacobus gebedsgroep, “die open staat voor de gaven (of charisma ‘s) van de heilige Geest” (zie www.kcv-net.nl/meer/gg/waar/den-haag).

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart zal plaatsvinden op maandag 23 mei 2022 om 11.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart-Sint Joseph, Herensingel 3 te Leiden waarna de bijzetting in het priestergraf op de begraafplaats Zijlpoort, Haven 64 te Leiden, vlak bij de kerk zal plaatsvinden.

Kees Slijkerman

18 mei 2022

Hieronder op YouTube het evangelie en de preek van pastoor Jeroen Smith bij de uitvaart.

VideoDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter