KCV

 

Artikel van Piet Schoonenberg
Jezus' gebedswonderen
 

Piet Schoonenberg SJ

In Memoriam

Prof. dr. P.J.A.M. Schoonenberg S.J.

1-10-1911 - 21-9-1999

In januari 1978 vond de zo geheten 'Oirschot-conferentie' plaats, een bijeenkomst van enkele dagen, waarin de theologie van de charismatische vernieuwing kritisch bekeken werd. Mede hierdoor werden de lijnen voor de toekomst uitgezet: wat kan wel en wat kan niet, en hoe past dit alles binnen de katholieke beleving? Vooral in het begin waren er nogal wat invloeden uit de Pinksterbeweging waardoor rooms‑katholieke­n zich in de charismatische beleving niet zo thuis konden voelen.

Het was een voortreffelijk idee van Ed Arons om, voordat de charismatische vernieuwing zich in Nederland had geprofileerd, bovengenoemde studiedagen te organiseren. Prominente r.-k. theolo­gen bezonnen zich op onze (mogelijke) problemen. Naast prof. dr. Jan Van der Veken uit Leuven waren daar mgr. dr. J. Lescrauwaet, pater dr. Jac. de Rooy S.J. en ook de zeer welwillende en belangstellende prof. dr. Piet Schoonenberg S.J.

Als zeer ondeskundige leek ontging mij vaak de draagwijdte van de besprekingen in dit illustere gezelschap. Maar wie mij zeker niet ontging was de zeer beminnelijke figuur van prof. Schoonen­berg 'Zeg maar gewoon Piet'. Altijd hartelijk, innemend en belangstellend, ook naar je persoonlij­ke ervaring en beleving van het charismatische leven. Ik heb hem daarover later nog meerdere keren uitvoerig mogen vertellen, zowel in zijn kamer in een pastorie te Nijmegen als op een muurtje bij 'De Bron' in Dalfsen*. Want ook de Charismatische Werkgemeenschap Nederland droeg hij een goed hart toe en meermalen heeft hij in de conventies aldaar zijn welwillende kritieke geluid laten horen.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

We bidden, dierbare 'Piet', dat nu je denken naar God toe is overgegaan in het leven voor en bij Hem... en dat je ook nog een beetje bidt dat de charismatische vernieuwing in ons land mag beantwoorden aan wat God ermee bedoelt.

Je dankbare

Maria Vinkenburg

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 1999-6

Dit is document nummer a0401 op www.kcv-net.nl

NAAR DALFSEN GAAN

*Conferentiecentrum De Bron in Dalfsen werd vaak gebruikt door de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en door de Katholieke Charismatische Vernieuwing, totdat rond de eeuwwisseling de prijzen voor gebruik nogal omhoog gingen. Maar in de 20e eeuw was 'naar Dalfsen gaan' een bekend begrip voor mensen die betrokken waren bij de charismatische vernieuwing.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter