KCV

 

Vorming tot leven in de Geest
Voorbereiding op een doop in de Heilige Geest

Video met in 7 minuten uitleg
Van Gemeenschap Emmanuel over de doop in de Geest

Beste boek hierover
Baptism in the Holy Spirit

Gebed om de Geest
Wat Patti Gallagher bad voordat ze de doop in de Geest ging ervaren.

in gesprek gaan
Over jouw doop in de Heilige Geest

How Can I Be Filled with the Holy Spirit?
Video Fr. James Mallon

Themanummer
Nieuwe Aarde over Doop in de Heilige Geest
 

Gedoopt met de Geest

Doop in de Heilige Geest wordt door CHARIS omschreven als “een levensveranderende ervaring van de liefde van God de Vader, uitgestort in iemands hart door de Heilige Geest, ontvangen door overgave aan Jezus als Heer. Het brengt het sacramentele doopsel en vormsel tot leven, verdiept gemeenschap met God en met medechristenen, wakkert evangelisatie-ijver aan en rust een persoon toe met charisma’s voor dienstbaarheid en missie.” *

En ook als "een uitstorting van geestelijke gaven die ook inhoudt een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus als Redder, een openheid
voor het Woord van God, voor uitoefening van de charisma’s en voor evangelisatie in trouwe dienst aan de Kerk." **

Belangrijke stap

Dat je als gelovige Gods Geest bewust in je hart ontvangt en in alle facetten van je leven toelaat, dat is een belangrijke stap voor elke christen. Zo 'n stap kun je voorbereiden en de Katholieke Charismatische Vernieuwing kan daarbij helpen door persoonlijke begeleiding en uitwisseling van ervaringen, vormingscursussen, retraites en andere bijeenkomsten. 

Mensen die deze stap gezet hebben kunnen elkaar en anderen ook verder helpen, bijvoorbeeld door deelname aan activiteiten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Deze vernieuwing wordt ook wel 'de vernieuwing in de Geest' of 'de vernieuwing door de Geest' genoemd.

Gods Geest meer in je toelaten, dat kan als je daar zelf voor kiest. Jezus wil dopen met de Heilige Geest, zegt Johannes de Doper (vgl. Matteüs 3,11). En de Vader wil je de Heilige Geest geven als je daarom vraagt, zegt Jezus in Lucas 11,13.

Je kunt Jezus beter leren kennen door tot Hem te bidden, naar Eucharistievieringen te gaan, in de Bijbel te lezen en daar met anderen over te praten. Wat andere mensen van Jezus hebben ervaren en geleerd, dat kan jou helpen op jouw weg met Hem. Bij de Katholieke Charismatische Vernieuwing is alle ruimte voor geloofsgesprek.

Om meer ruimte te maken voor de Heilige Geest in jouw leven zal het soms nodig zijn dat je dingen opruimt. Bij een vorming tot leven in de Geest is daarom de nodige aandacht voor vergeving en genezing. In begeleidingsgesprekken blijkt vaak dat 'genezing van herinneringen' nodig en mogelijk is.

Voor de persoonlijke ervaring dat Gods Geest in je leven komt, zijn verschillende bewoordingen, bijvoorbeeld 'de doop met/in de Geest', 'de persoonlijke pinksterervaring', 'de doorbraak van de Geest' of 'de uitstorting van de Geest'.

*Definitie in het boek Baptism in the Holy Spirit.  **Omschrijving in CHARIS-statuten art.1.

 Meer:

- Gedoopt met de Geest, hoe noem en zie je dat?

- Innerlijke genezing

BestandenMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter