KCV

 
 

Heilige Geest

Door de Geest van God is God dicht bij alle mensen. Deze Heilige Geest spreekt nauwelijks over zichzelf. Hij kan je wel tot het innerlijk besef brengen dat je Jezus als Verlosser nodig hebt, en dat we kinderen zijn van God de Vader. De Heilige Geest geeft ook geestelijke gaven, waardoor we veel beter als christen kunnen functioneren en namens God meer in onze wereld kunnen betekenen. Die gaven worden door de charismatische vernieuwing opnieuw onder de aandacht gebracht in heel de Kerk.

Tweeduizend jaar geleden is tijdens het Pinksterfeest (Handelingen 2) de Heilige Geest uitgestort over de mensen, als een stroom van levend water. Dat was tien dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan. Toen hebben ongeveer 120 volgelingen van Jezus een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest ervaren. Ze spraken woorden en klanken die de Geest hun ingaf. En ze begonnen aan iedereen te vertellen wie Jezus was en wat Jezus voor iedereen gedaan heeft. Een vergelijkbare uitstorting van de Geest gebeurde daarna vaker (vgl. Handelingen 4,31; 10,44-47; 11,15), ook in onze tijd. De Katholieke Charismatische Vernieuwing is daaruit ontstaan en helpt mensen om zich meer te openen voor die Geest van God, die zichzelf aan ons wil geven, en met zichzelf allerlei gaven en charisma's.

Meer:

-Boekje Door de Geest geleid

-Vader

-Zoon

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter