KCV

 

geschiedenis van dit tijdschrift
In vogelvlucht

het eerste nummer
April 1965
 

50 jaar Bouwen aan de Nieuwe Aarde

Wijk bij Duurstede, 11 mei 2015

PERSBERICHT

50 JAAR TIJDSCHRIFT BOUWEN AAN DE NIEUWE AARDE

Het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde bestaat deze maand jaar 50 jaar en viert dat op tweede pinksterdag in Ede, tijdens de Nationale Open Dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Het eerste nummer van Bouwen aan de Nieuwe Aarde verscheen in april 1965 en is nu te vinden op www.bana.nl (> historie). Het was een uitgave van de paters Maristen voor ieder 'die zijn geloof wilde verlevendigen'. Toen hoofdredacteur pater André Beijersbergen sM in 1971 betrokken raakte bij de charismatische vernieuwing en daarover ging schrijven, ontwikkelde dit blad zich tot hét tijdschrift van de katholieke charismatische vernieuwing in Nederland. En dat is het nu nog. Uitgever is sinds 1976 de Stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde, die in 2001 haar naam veranderde in Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Nieuwe bedieningen tot genezing

In het jubileumnummer van Bouwen aan de Nieuwe Aarde, dat 17 mei verschijnt, staat de 40-jarige geschiedenis van een van de vele lokale groepen die met de KCV verbonden zijn. En ook het levensverhaal van iemand die het begin van de KCV vanaf 1974 heeft meegemaakt.

Dit nummer begint met het getuigenis van iemand die deelnam aan een genezingsweekend van de KCV. Ze vertelt hoe ze op wonderlijke wijze genezen werd van pijn in haar nek. Kardinaal Rylko, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken, schrijft in hetzelfde nummer: 'Nieuwe bedieningen van gebed om genezing zijn tot ontwikkeling gekomen in de Katholieke Charismatische Vernieuwing en … zijn vaak een middel waardoor mensen de levengevende aanwezigheid van de verrezen Heer ontmoeten.'

50 jaar vernieuwing

Toen het blad in 1974 los kwam te staan van de Maristen, nam Ed Arons de hoofdredactie op zich. In 1986 werd hij opgevolgd door de huidige hoofdredacteur, Kees Slijkerman. Pater Beijersbergen sM bleef nog tot 1998 lid van de redactie. Bouwen aan de Nieuwe Aarde was een voortzetting van het blaadje Nazareth, waar Beijersbergen sinds 1955 de hoofdredacteur van was. Het was voor de leden van de Derde Orde van de Maristen. Met de naamswijziging werd duidelijk gemaakt dat het voortaan een tijdschrift was voor ieder 'die zijn geloof wilde verlevendigen'.

'Vernieuwing' was vanaf het begin een belangrijk thema. 'Waarachtig contact met God ontwikkelen, dat is de eerste stap voor elke godsdienstige vernieuwing', schrijft Beijersbergen in april 1965. En hij wilde uitleg geven over de vele vernieuwingen in de kerk. Hij schrijft in oktober 1964: 'In het gesprek met honderden mensen is mij gebleken dat velen niet meer weten waar zij aan toe zijn: ze zien alleen maar de afbraak van het oude, ze kunnen het oerdegelijke dat in de nieuwe opvattingen schuilt niet ontdekken. Er is ook niemand die er met hen over praat. Is er ooit een tijd geweest, waar voorlichting en verdieping van het geloof meer nodig waren dan nu?' Het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) heeft heel veel vernieuwingen doorgevoerd in de Kerk. Een van de meest opvallende concilie-uitspraken ging over de charisma's die de Heilige Geest vrijelijk uitdeelt aan de gelovigen. Daarmee baande het concilie een weg voor (de) charismatische vernieuwing.

Bouwen aan de Nieuwe Aarde verschijnt zesmaal per jaar.

Besteladres: info@kcv-net.nl, tel. 0492-554644.

Meer: www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter