KCV

 

activiteiten
In dit jubileumjaar

printversie
Van dit persbericht
 

50 JAAR VERNIEUWING

Persbericht 10-2-2017

Deze maand is het 50 jaar geleden dat er in de Rooms-Katholieke Kerk een charismatische vernieuwing op gang kwam, een stroming die de levens van meer dan honderd miljoen rooms-katholieken zou gaan veranderen.

retraitehuis De ark en de duifRetraitehuis De Ark en de Duif, waar het begon.

Dit zal op 18 februari 2017 gevierd worden met kleine bijeenkomsten in Pittsburgh - waar het 50 jaar geleden begon -, Utrecht en in veel andere landen. Op uitnodiging van paus Franciscus wordt dit gouden jubileum groots gevierd in de week voor Pinksteren in Rome.

Dertig studenten

Van 17 tot 19 februari 1967 kwamen ongeveer dertig studenten van de Duquesne-universiteit te Pittsburgh samen in het retraitehuis De Ark en de Duif, 24 kilometer ten noorden van Pittsburgh in de Verenigde Staten. Dat weekend is de geschiedenisboekjes ingegaan als het Duquesne-weekend. De deelnemers waren leden van de katholieke bijbelstudiegroep The Chi Rho Society. Ze hadden zich voorbereid door uit het Bijbelboek Handelingen van de apostelen de eerste vier hoofdstukken te lezen en het boek Het kruis in de asfaltjungle. Daarin beschrijft pinkstervoorganger David Wilkerson wat het 'gedoopt worden met heilige Geest' - waarover Jezus in Handelingen 1 spreekt - uitwerkte onder bendeleiders en drugsverslaafden.

Hoe de beweging op gang kwam

Ongeveer de helft van alle deelnemers heeft in het Duquesne-weekend een sterke ervaring van de Heilige Geest gehad, waarover ze niet konden zwijgen. Dit inspireerde ook studenten en docenten op andere universiteiten en resulteerde diezelfde zomer al in wat de eerste internationale conferentie van de Katholieke Charismatische Vernieuwing zou worden. Daarna waaierde het snel uit naar de andere continenten. Onafhankelijk van het Duquesne-weekend hadden rooms-katholieken in de Verenigde Staten en op andere continenten soms al vergelijkbare geestelijke ervaringen gehad, ook in Nederland en Vlaanderen. Door de deelnemers van het Duquesne-weekend en van die eerste internationale conferentie kwamen er een hele beweging op gang. Door de uitspraken van het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) over charisma's* was er voor deze vernieuwing in de Rooms-katholieke Kerk alle ruimte ontstaan.

Paus Franciscus

paus FranciscusPaus Franciscus maakte kennis met deze vernieuwing toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Zijn eerste indruk was dat deze vernieuwing van de liturgie een sambaschool maakte. Toen hij echter kennismaakte met de leiders heeft hij zich erachter geschaard. Ook de oecumenische dimensie van de charismatische vernieuwing, die in Buenos Aires tot uitdrukking kwam in grote bijeenkomsten van pinkstergelovigen en rooms-katholieken samen, kreeg van hem als aartsbisschop veel steun.

Nieuw pelgrimsoord

Het retraitehuis De Ark en de Duif, waar het Duquesne-weekend 1967 plaatsvond, is onlangs eigendom geworden van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Vertegenwoordigers van alle continenten zullen daar op 18 februari 2017 samenkomen en een groot kruis oprichten. Deze bijeenkomst is via internet live te volgen: http://somethinglikereal.com/thearkandthedove. Dit retraitehuis, 600 km ten westen van New York, kan uitgroeien tot een belangrijk pelgrimsoord.

Bijeenkomst in Utrecht

KCV-jongerenJongeren die actief zijn binnen de Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseren op 18 februari 2017 kleine bijeenkomsten van gebed en ontmoeting onder het motto Come to Me. Deze kleine bijeenkomsten op alle continenten worden via Facebook met elkaar verbonden. De intentie van deze bijeenkomsten is in gebed tot God gaan, niet alleen om te danken voor de afgelopen 50 jaar, maar ook om Gods leiding voor de komende 50 jaar te verstaan. Ook in Utrecht is zo'n bijeenkomst en mensen van alle leeftijden zijn er welkom.

Aanvang: 19.00 uur.

Plaats: Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht-Overvecht.

Meer:

www.kcv-net.nl/kcv/nieuw/50-jaar-kcv

www.thearkandthedoveworldwide.org

www.kcv-net.nl/kcv/historie/februari-1967-duquesneweekend/

*Concilie uitspraken over charisma's, m.n. in Lumen Gentium 12 en Apostolicam Actuositatem 3

BOEK

In het boek As By A New Pentecost van Patti Gallagher Mansfield vertellen twaalf ooggetuigen wat ze in het Duquesne-weekend hebben meegemaakt. Daarnaast schreven ook kardinaal Suenens, kardinaal Rylko, pauselijke hofprediker Cantalamessa en een aantal leiders van het eerste uur die zelf niet bij dat weekend aanwezig waren, een bijdrage voor dit boek.

De Engelse editie kost ongeveer € 15 plus verzendkosten, telt 429 pagina's en is via een webshop in Engeland eenvoudig te bestellen. Het boek is vertaald in het Frans, Pools en in andere talen, maar nog niet in het Nederlands. Besteladressen

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter