KCV

 

alles over charisma's
Definitie, lijsten, kerkelijke uitspraken en meer
 

Boekje Doof de Geest niet uit - nu verkrijgbaar

Van: Katholieke Vereniging voor Oecumene en Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing

 PERSBERICHT 23 november 2018

"Doof de Geest niet uit" - nu ook in druk verkrijgbaar

 Katholieken en pinksterchristenen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeenschappelijk belang. De zesde internationale dialoogronde (2011-2015) ging over de charisma’s in de zending en het leven van de Kerk en resulteerde in het document ‘Doof de Geest niet uit’. Dit document is nu in het Nederlands in druk verschenen, voorzien van aanbevelingen door vertegenwoordigers van de twee betrokken kerkgenootschappen: Machiel Jonker, voorzitter van het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en van mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor oecumene.

Mgr. dr. J. van den Hende ziet in het rapport “een stimulans en uitnodiging om in vertrouwen op de werking van de Heilige Geest de oecumenische dialoog op weg naar zichtbare eenheid voort te zetten, gesterkt door de opdracht van de Heer (cf Joh. 17) vergezeld van ons voortdurende gebed, indachtig de belofte dat de Heilige Geest in ons bidt (Rom. 8).”

Machiel Jonker van de VPE is enthousiast over dit rapport dat hij aanprijst als een vrucht van oprechte dialoog: “ ‘Doof de Geest niet uit’ is een weergave van een intensieve dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de klassieke pinksterbeweging. Bij het lezen ervan proef je de sfeer van oprecht spreken met en luisteren naar elkaar. Daarnaast zal de lezer van het rapport onder de indruk raken van de veelheid van bruikbare informatie, zowel theologisch, kerkhistorisch als pastoraal.” 

Titel en inhoud

De titel van het rapport is ontleend aan de brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica: 'Doof de Geest niet uit!' (1 Tess. 5,19). 

Na een algemene inleiding en een hoofdstuk over charisma's in het leven en de zending van de Kerk volgt een reflectie op drie specifieke charisma's: profetie, genezing en de onderscheiding van geesten. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan het pastoraal toezicht op de beoefening van de charisma's. In het vijfde hoofdstuk wordt de balans van deze zesde dialoogronde opgemaakt. 

Het studiedocument is door de opdrachtgevers vrijgegeven voor publicatie met het oog op een brede discussie. Het is geen gezaghebbende verklaring van de Rooms-Katholieke Kerk of van een van de Pinksterkerken die aan de dialoog hebben deelgenomen. 

Gezamenlijke uitgave

Deze uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) in Nederland en Vlaanderen. Het betreft een herziene versie van de eerdere digitale versie. Ook deze herziene versie is geplaatst op www.oecumene.nl en www.stucom.nl/document/0417.pdf.

Bestellen

Het boekje is te bestellen via dit formulier en kost slechts € 5,-- excl. verzendkosten. Bij bestellingen vanaf 10 exemplaren kost het boekje slechts € 4,-- per stuk.

"Doof de Geest niet uit" - Charisma's in het leven en de zending van de Kerk, 50 pagina's, uitgegeven door de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met VPE en KCV Nederland en Vlaanderen.

-------------------------------------------------------------

Meer documenten uit deze dialoog

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter