KCV

 
 

EYEOPENER VOOR KATHOLIEK BEVRIJDINGSPASTORAAT

Persbericht

Helmond, 2 december 2019

EYEOPENER VOOR KATHOLIEK BEVRIJDINGSPASTORAAT

Vanaf 2 december 2019 is in Helmond het boek Dienst van Bevrijding verkrijgbaar, de Nederlandse vertaling van een internationaal rooms-katholiek standaardwerk over een gevoelig onderwerp.

Bisschop Gerard de Korte schrijft op de achterkant van het boek: "Veel tijdgenoten rekenen niet met de invloed van engelen of demonen. Beïnvloeding vanuit een geestelijke wereld wordt door hen gezien als een visie uit een premoderne tijd. Toch melden zich ook in onze dagen bij pastores gelovigen die zoeken naar bevrijding van boze machten. Dit boek voorziet in een theologische basis voor de dienst van bevrijding aan de hand van duidelijke pastorale richtlijnen. De wijsheid van de Heilige Schrift en de kerkelijke traditie zijn erin verwerkt. Dit boek kan ook een eyeopener zijn voor wie nog niet bekend is met de dienst van bevrijding als vorm van katholiek pastoraat. Christus wil mensen vrijmaken van gebondenheid en onderdrukking.”

Grotere deelname van leken

Kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven, bevestigt in de proloog van dit boek dat effectief optreden tegen demonische invloeden niet voorbehouden is aan priesters, omdat alle gelovigen op grond van hun doopsel ‘tot op zekere hoogte delen in de goddelijke voorrechten van Christus’. Het boek maakt duidelijk wat gelovigen in bevrijdingspastoraat kunnen doen en bij welke relatief kleine categorie van hulpvragen mogelijk een priester-exorcist nodig is. Kardinaal Schönborn, aartsbisschop van Wenen, stelt in zijn tekst op de achterkant van het boek: "De dienst van bevrijding is een noodzakelijk onderdeel van evangelisatie in onze wereld, een bevrijdende ontmoeting met Gods barmhartigheid, waar paus Franciscus zozeer de nadruk op legt. De gedachten en richtlijnen in dit boek zijn de rijpe vrucht van een grotere deelname van leken aan de missie van de Kerk."

Uitgave van het Vaticaan

Het boek Dienst van Bevrijding is een uitgave van CHARIS in Rome, een dienstverlening voor charismatische vernieuwing wereldwijd, die deel uitmaakt van het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven. De Nederlandse vertaling wordt uitgegeven door de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, die gevestigd is in Helmond.

Titel: Dienst van bevrijding, 150 pagina’s. Te bestellen via info@kcv-net.nl.

Prijs: € 14,00. Bij vier of meer exemplaren betaalt u geen portokosten.

Auteur: Leerstellige commissie CHARIS, eindredactie dr. Mary Healy en dr. Etienne Vetö.

Meer: www.kcv-net.nl/kcv/webwinkel

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter