KCV

 
 

GERLO SOGTOEN NIEUWE VOORZITTER VAN DE KCV

Persbericht, 5 mei 2017

De Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) heeft uit haar midden Gerlo Sogtoen (1964) uit Houten gekozen als nieuwe voorzitter.Gerlo Sogtoen

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een stroming binnen de Rooms-katholieke Kerk met bijzondere aandacht voor de Heilige Geest en de charisma's, geestelijke gaven die God aan de gelovigen schenkt om daarmee de Kerk op te bouwen. Paus Franciscus omschrijft deze vernieuwing als 'een stroom van genade' en steunt haar van harte. Hij heeft vertegenwoordigers ervan uitgenodigd om samen met hem de 50e verjaardag van deze vernieuwing in Rome te komen vieren. De nieuwe voorzitter Gerlo Sogtoen gaat met vijftig mensen uit Nederland naar Rome voor deze viering, van 31 mei tot en met 4 juni 2017, Pinksterzondag (www.ccrgoldenjubilee2017.org).

Wie is Gerlo Sogtoen?

De Pastorale Kerngroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pastorale aspecten van de KCV. Het voorzitterschap is een onbezoldigde functie. Gerlo Sogtoen werkt als zelfstandig ondernemer in de zorg. Hij is mede-eigenaar van een zorgbemiddelingsbureau en werkt daarnaast als adviseur in de zorg. Samen met zijn vrouw Mariëtte woont hij in Houten. Ze hebben vier volwassen zelfstandig wonende kinderen. Ze hebben elkaar ontmoet door het jongerenwerk van de KCV en zijn in 1986 getrouwd. In de afgelopen tien jaar hebben ze samen de pastorale verantwoordelijkheid gedragen voor het tienerwerk van de KCV.

Nieuw priesterlid in kerngroep

Gerlo Sogtoen volgt Ine Stassen op, die het voorzitterschap heeft waargenomen nadat Piet Timmermans in augustus 2016 afscheid nam. Ine was al en blijft secretaris. Met ingang van april is de Pastorale Kerngroep ook versterkt met een priesterlid, Koos Smits uit Utrecht. Pastor Smits werkt in een parochie te Utrecht. Hij is al vele jaren betrokken bij de KCV en bij andere nieuwe bewegingen in de Kerk. Hij is ook een actieve deelnemer aan de dialoog tussen Rooms-katholieke Kerk en de Evangelische Beweging.

Gouden jubileum KCV

In Nederland zijn speciale vieringen van het vijftigjarig bestaan van de KCV op 5 juni in Ede en op 23 juli in Stadskanaal. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder - groot en klein - komt tot een meer persoonlijke relatie met God. Uit alle generaties zijn mensen betrokken. Aan de KCV-tienerfestivals, 4U! en Hightime, nemen jaarlijks een paar honderd tieners deel.

Meer: www.kcv-net.nl  

Meer over Gerlo Sogtoen, over de Pastorale Kerngroep, over de viering van 50 jaar KCVover wat de KCV is.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter