KCV

 

in bestuur
En Pastorale Kerngroep
 

wie is Ine Stassen?

DE HEILIGE GEEST WAS MIJ NIET VERGETEN

Ine Stassen-Pouwels

Ik werd geboren in de toenmalige gemeente Bladel en Netersel, ten zuidwesten van Eindhoven, maar ben al op driejarige leeftijd verhuisd naar Borne, in Twente. Daar ging ik naar de lagere school voor meisjes bij de zusters uit Schijndel. De middelbare schoolopleiding heb ik gevolgd op het Carmellyceum 'De Grundel' in Hengelo (O). Met nog verschillende paters-docenten. Aan het eind van mijn middelbare schooltijd en tijdens mijn studententijd in Utrecht zakte mijn actieve geloofsbeleving tot bijna nul.

Voor mijzelf had ik het gevoel dat ik niet kon geloven dat Jezus echt de Zoon van God was en voor ons naar de aarde gekomen was. Mijn studie en wetenschapgeoriënteerde instelling maakten het voor mij heel moeilijk nog iets te geloven wat niet hard bewezen kon worden.

Al was ik de H. Geest uit het oog verloren, gelukkig was Hij mij niet vergeten. Aan het einde van mijn studie en het begin van mijn leven als praktiserend dierenarts begon ik weer meer na te denken over geloofszaken. Toen ben ik weer wat meer gaan lezen, en me meer gaan verdiepen in de persoon Jezus Christus. Die had dus toch wel echt bestaan - ook volgens ongelovige bronnen - en wel veel opzienbarende dingen gedaan. Het leek toch allemaal waar te zijn. (Het besef kwam binnen: Het evangelie is gewoon waar.)

Verzoek van schoonmoeder

Een goede vriend van mijn vader, die priester was, en mijn echtgenoot en zijn familie deden de rest. 'Door te luisteren komt men tot geloof', staat in Romeinen 10,17. Ook pastoor Kolkman, toen nog in Oldenzaal, droeg een dikke steen bij.

In 1980 zijn wij getrouwd. Wij hebben vijf kinderen, tussen de 14 en 26 jaar, vier dochters en een zoon. Mijn man, Pascal, is ook dierenarts, en actief gelovig.(Hij was tijdens de studie regelmatig kerkgaand gebleven en nam mij daarin weer mee).

Ine-Stassen als dierenartsDierenarts Ine Stassen

Rond 1985 ben ik enkele keren op verzoek van mijn schoonmoeder naar een gebedsbijeenkomst van pater Amedeus geweest. Maar later kon ik me moeilijk vrijmaken 's avonds. Hoewel achteraf gezien de Heilige Geest steeds bezig was, want ik kon in de Goede week haast niet naar de kerk gaan zonder in tranen daar te zitten.

Niet uit de katholieke kerk

Onze kinderen hebben tussen 1985 en 2005 op de School met de Bijbel gezeten en daar leerde ik enkele moeders uit evangelische/pinkstergroepen kennen. Een echtpaar uit die groepen begon een gebedshuis, interkerkelijk, in Venlo, en nodigde allerlei sprekers uit. Daar waren zeer inspirerende mensen bij. Onze oudste dochter sloot zich bij een dergelijke evangelische charismatische groep aan. Ik vond de charismatische beweging in de protestantse kerken en het besef van de werking van Gods Geest heel inspirerend, maar ik wilde niet uit de katholieke kerk.

De Heilige Geest

Daarom ben ik op zoek gegaan naar iets charismatisch in de katholieke kerk, en kwam zo via een aankondiging in Inspiratie naar een open dag, en vond daar een gebedsgroep in Venlo, onder leiding van Ger Schlooz. Die gebedsgroep bestaat gelukkig nog steeds, al zijn we maar met vier personen overgebleven. We blijven gewoon doorgaan. We hebben het ook nodig, de activiteit van de Heilige Geest in ons.

Door mijn werk ben ik enkele keren in Jordanië geweest en heb daar de doopplek van Jezus in de Jordaan kunnen bezoeken en de berg Nebo, waar Mozes het beloofde land zag. Dat waren geweldige spirituele ervaringen.

Bestuurslid

De laatste jaren kon ik me iets meer vrij maken in de praktijk, en kreeg ik wat meer tijd om me met kerk en samenleving bezig te houden. Daarom heb ik ja gezegd op de vraag of ik in het landelijk bestuur van de Katholieke Charismatische Vernieuwing actief wilde zijn.

Ine-Stassen Celebrate 2016Ine Stassen als vertaalster tijdens Celebrate 2016

Uitstralen

Ik hoop dat de charismatische vernieuwing de Kerk van binnenuit kan vernieuwen, in feite vind ik dat iedere gelovige charismatisch zou kunnen zijn. Blij, vrolijk gelovig, want we zijn verlost en bevrijd door Jezus, onze Heer. De liefde van de Vader en zijn Zoon voor ons allemaal zou ons blij moeten maken.

En wij hebben in ieder geval die liefde uit te stralen. Dat gebeurt heel duidelijk op open dagen, op Celebrate, enz.; dan voel je de warmte. Dat zou ik veel meer mensen gunnen, en ik denk ook dat dat onze opdracht is. De Heilige Geest zal ons helpen.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2008-2

Naschrift augustus 2016: De gebedsgroep met Ger Schlooz is helaas opgeheven, alleen ikzelf was nog over. Maar er is een nieuwe groep gestart in Tegelen, op initiatief van Bernadette Reefman. Inmiddels heb ik ook het Heilige Land mogen bezoeken, en dat is een geweldige ervaring. Inderdaad het vijfde evangelie, lopen in de voetsporen van Jezus.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter