Bibliotheek

 
 

Tijdschrift Concilium over charisma's en charismatische bewegingen

Een nummer van het internationale theologischtijdschrift Concilium in 1977 ging geheel over Charisma's en charismatische bewegingen.
 
De inleiding begint met:
"Spontane bewegingen zijn in de katholieke kerk sinds kort opgekomen. Zij hebben een vernieuwing teweeg gebracht van gebed en opgeroepen tot een evangelisch gedrag. zij hebben de noodzaak van de mystiek laten zien in een kerk die zich vooral door woord en actie laat boeien. Zij hebben de aandacht gevestigd op een vergeten verschijnsel: de charisma's.
Voor seculiere oren of katholieke christenen van de klassieke stijl heeft het woord charisma een slechte klank; het is primitief, want ongebruikelijk in de gewone taal. Dit wantrouwen of beter deze onbekendheid met de charisma's wortelt in de structuur van de katholieke kerk. Een lange geschiedenis van verzet tegen ketterijen, sektarische tendensen, mystieke benaderingen, messiaanse utopieën heeft het gezicht van de huidige kerk getekend. Het wordt gekenmerkt door het overwicht van de sacramentele institutionalisering, waarvan het vormend element het priester- of bisschopsambt is. ...
De kritiek komt echter van christenen die zich geëngageerd noemen, dat wil zeggen van hen die vechten voor een politieke en sociale inzet van de kerk. zij hebben gemeend in de charismatische bewegingen een vlucht te moeten onderkennen van de werkelijke problemen ten gunste van van een ongezonde mystiek en vooral van een onaanvaardbare politieke status quo. ..."
 
Vergelijk genoemd wantrouwen eens met wat de Congregatie voor de geloofsleer in 2016 publiceerde in haar brief De Kerk verjongt.
 
De problematiek die Concilium in dit nummer uit 1977aansnijdt komt op levendige wijze ook aan bod in Charismatische vernieuwing daagt parochiepastoraat uitProf. dr. Fred van Iersel over de schijnbare kortsluiting tussen zielzorg en katholieke vernieuwingsbewegingen. Dit artikel werd geschreven voor VPWinfo.nl 2013/4.
 
Inhoudsoverzicht van het genoemde nummer van Concilium zoals dat op http://www.bijbelnet.nl/concilium/?b=25490 stond op 5 april 2017 (en waarschijnlijk heden nog) deze informatie te vinden:
 

1977 - 13e jaargang | Concilium nederlands 1977–9 Charisma’s en charismatische bewegingen Inhoud

Concilium

Internationaal tijdschrift voor theologie

1977 – 13e jaargang nummer 9

Charisma’s en charismatische bewegingen

Inhoud

Ten geleide

3–5

Christian Duquoc

Artikelen

 

De charisma’s: iets naders over het woordgebruik

6–15

René Laurentin

Het uur van de charisma’s — Verhandeling over de geschiedenis van de amerikaanse ’charismatische bewegingen’

16–41

Claude Gérest

De verscheidenheid van de charisma’s

42–58

Enrique Dussel

Structuur van de rechtsmacht en charisma’s in de christelijke gemeenschap

59–70

Luigi Sartori

Charisma en politieke activiteit

71–81

Raul Vidales

Onderscheiding der geesten

82–90

Ladislaus Boros

De charisma’s, sociale vormen van het onvoorziene karakter van de genade

91–100

Christian Duquoc

Bulletins

 

De eucharistie vieren en tot daden overgaan

101–111

Paul Abela

De innerlijke genezing

112–117

Jean-Claude Sagne

Hoofredacteuren: Christian Duquoc / Casiano Floristán

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter