Bibliotheek

 
 

Gebed en schuldbelijdenis

De bijdrage van de KCV in de relatie tussen de Joden en de Kerk ligt relatief vaak  op het gebied van gebed en schuldbelijdenis. 

Misstappen in het verleden werken door in het heden. Peter Hocken sprak daarover in een Europese bijeenkomst van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. "De Heilige Geest onderricht in deze tijd de Kerk over plaatsvervangend schuld belijden en zuivering van herinneringen. Als we ingaan op de oproep van de Geest tot het belijden van de zonden uit het verleden, dan dragen we op betekenisvolle wijze bij aan de vernieuwing van de Kerk ..." Zijn lezing (online: NederlandsEngelsFransDuits) is als brochure De wonden van de geschiedenis genezen te bestellen bij de KCV

Het artikel MESSIASBELIJDENDE JODEN EN EEN BREED OECUMENISCH GEZELSCHAP IN GESPREK MET ELKAAR in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2005-1 eindigt met: 'Wilt u meebidden dan kunt u zich aanmelden bij Ans en René Leitner ...'. Lees hier het hele artikel. Zij werden de motor achter een trouwe voorbedegroep. 

AUSCHWITZ EN DE HEELWORDING VAN EUROPA De genezing en heelwording van Europa hangen mede af van onze bereidheid om fouten van ons eigen volk uit het verleden onder ogen te zien en daarvoor vergeving te vragen, zoals Nehemia en Daniël baden: 'Wij hebben gezondigd'. Die fouten kunnen we pas echt belijden als we hebben onderzocht wat er werkelijk is gebeurd en gedaan. De tijd moet daar rijp voor zijn, zo bleek mij op 12 januari 2005 tijdens het congres Zestig jaar in de schaduw van Auschwitz. Dat stond in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2005-2. Lees hier het hele artikel.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter