Bibliotheek

 

Joden en Kerk
Startpagina
 

DE STAAT ISRAËL EN HET VATICAAN

Het Vaticaan heeft in 1993 de staat Israël officieel heeft erkend.

Op de website van de Katholieke Raad voor het Jodendom antwoordde voorzitter Gerard Rouwhorst op 24-8-2018 op de vraag: Welk standpunt neemt de katholieke kerk in t.o.v. de staat Israël? Wat vindt het Vaticaan er bijvoorbeeld van? In het kort zegt hij het volgende:

'Wat het Vaticaan betreft, is van belang dat het sinds 1993 – vrij laat – de staat Israël officieel heeft erkend. Maar wat is de reden van het Vaticaan om dat te doen en waarom duurde het relatief lang voordat het gebeurde?

Niemand minder dan de hoogbejaarde emeritus paus Benedictus XVI is onlangs op die vraag ingegaan in een artikel in het tijdschrift Communio (2108, nr. 4). Benedictus ontkent uitdrukkelijk dat met de oprichting van de staat Israël de Bijbelse landbelofte in vervulling zou zijn gegaan. En het heeft voor hem al helemaal niets te maken met messiaanse eindtijdverwachtingen. De reden dat het Vaticaan de staat Israël erkende was dat men vond dat het joodse volk net als elk ander volk recht had op een eigen staat, een eigen ‘rechtsstaat’ en ook een eigen thuis (‘Heimat’).

Dat daarvoor een plaats werd gekozen die op een bijzondere manier verbonden was met de geschiedenis van het joodse volk, lag ook voor de hand en de staat Israël kan ook worden verstaan als een teken van Gods trouw aan het joodse volk. Maar de stichting ervan kan niet direct uit de Schrift worden afgeleid als een vervulling van de Bijbelse landbelofte.
Hiermee verwoordt Benedictus geen officieel rooms-katholiek standpunt, maar hij verdedigt zeker ook geen louter particuliere visie.'

Tot zover Gerard Rouwhorst. Klik hier voor zijn hele artikel.

Meer studeren:

Hier het Duitse artikel van emeritus paus Benedictus XVI, dat met name gaat over de ‘substitutie-ecclesiologie’ die beweert dat de Kerk Israël vervangen zou hebben en over de blijvende waarde van het oudtestamentisch verbond. Dit artikel riep een reactie op van Duitse rabbijnen waar kardinaal Koch weer op reageerde. Zie Nederlands Dagblad 22-8-2018.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter