Bibliotheek

 
 

Richard Harvey

KUNDIG THEOLOOG

Richard Harvey levert als theoloog een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de beweging van Messiasbelijdende Joden.

Harvey is een kundig theologisch onderzoeker met een open geest. Hij traint een jonge generatie voorgangers en ontwikkelt 'een theologie van na de vervangingsleer'. De vervangingsleer houdt in dat de Kerk in Gods plan de plaats van het Joodse volk heeft overgenomen en dat de aparte rol van het Joodse volk is uitgespeeld.* 'Als God het volk Israël zou loslaten, zou Hij ook de Kerk loslaten', zegt Harvey.

Wat Harvey voor ogen staat is 'een joodse vorm van christendom en een christelijke vorm van Jodendom'. Hij onderzoekt de grenzen van het volk Israël en de grenzen van de Kerk. Daarbij zijn belangrijke vragen voor hem: Wat bedoelen we met het woord 'Kerk'? Wat maakt dat iemand Joods is, een deel van het volk Israël? Niet alleen door geboorte zijn mensen Joods geworden, ook door bekering en officiële toetreding.

Harvey zet zich ook actief in voor verzoening tussen Joden en Palestijnen.

Boek

Zijn boek Mapping Messianic Jewish Theology - A Constructive Approach (Engels) is het eerste boek dat de theologie in kaart brengt van Joden die Jezus als Messias belijden. Onder meer met hoofdstukken over God, de Messias, de Thora in theorie en praktijk en de leer van de eindtijd. Uitgeverij Authentic Media 2009. Het is voor 20 euro (excl. verzendkosten) te koop bij René Leitner in Eindhoven (tel. 040 - 2515183), en ook bijvoorbeeld via www.amazon.com.

Meer: www.tjcii.nl.

De geluidsopname van de lezing van Richard Harvey in Nijkerk is voor 10 euro te bestellen bij René Leitner, e: tjcii@hetnet.nl. Bij hem is ook de gratis Nederlandstalige nieuwsbrief van Toward Jerusalem Council II aan te vragen.

*De Rooms-katholieke Kerk heeft tijdens het Tweede Vaticaans concilie officieel afstand genomen van deze vervangingsleer. Dat moet echter nog goed doordringen tot alle katholieken, met name ook in het Midden-Oosten. Volgens Harvey hebben ook veel protestantse kerken nog niet echt afstand genomen van de vervangingstheologie.

Kees Slijkerman #

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2013-5

Hoor Harvey in Rome op deze videoRichard Harvey

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter